Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc Bộ NNPTNT
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch
Hướng dẫn thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
Hướng dẫn thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc BVTV
Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất,...
Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV để đăng ký chính thức
Hướng dẫn thực hiện thủ tục công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam lần đầu theo Nghị định...
Hướng dẫn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón