Thứ Sáu, Tháng Bảy 30, 2021
Home Tin tức 10 bước áp dụng ISO 9001 cho tổ chức, doanh nghiệp

10 bước áp dụng ISO 9001 cho tổ chức, doanh nghiệp

Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001 áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, ngành nghề. Đầu tư vào việc áp dụng ISO 9001 không chỉ mang lại sự uy tín cho doanh nghiệp mà quan trọng hơn là chuẩn hóa được các hoạt động hiện tại và tiếp cận được các cơ hội cải tiến.

ISO9001

Lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 9001: 2008

Tăng năng suất lao động, giảm chi phí, giảm giá thành, tăng khối lượng sản phẩm, tăng doanh thu.

Chất lượng sản phẩm ổn định.

Vượt qua hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế.

Cán bộ lãnh đạo giảm thời gian kiểm soát, gia tăng hoạt động sáng tạo và đổi mới.

Công nhân viên thông minh hơn trong quá trình sản xuất, dịch vụ.

Lợi nhuận tăng, nâng cao năng lực cạnh tranh, Nâng cao giá trị cổ phiếu trên TTCK.

Xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh.

Các bước áp dụng ISO 9001 trong doanh nghiệp

Quyết định có nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 hay không?

Đại diện lãnh đạo chất lượng: cần phải bổ nhiệm một đại diện trong ban lãnh đạo của tổ chức làm đại diện lãnh đạo chất lượng.

Xây dựng kế hoạch thực hiện việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: để áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO, trước tiên chúng ta cần phân tích và xác định được các điều khoản của tiêu chuẩn mà tổ chức mình áp dụng. Sau đó xem xét sự đáp ứng các điều khoản đó của tổ chức mà nhất là tại những bộ phận, những công việc mà tổ chức dự định áp dụng. Sau khi phân tích các điều khoản, chúng ta có thể xây dựng kế hoạch thực hiện.

Thông báo trong nội bộ tổ chức: đây là một thông tin quan trọng cho tất cả các thành viên trong tổ chức.

Tài liệu ISO 9001: ISO 9001:2008 đòi hỏi phải có hệ thống tài liệu bắt buộc theo các yêu cầu của các điều khoản trong tiêu chuẩn.

Tiến hành thực hiện: đưa các quy trình tác nghiệp vào hệ thống tài tiệu của HTQLCL ISO 9001 và áp dụng trong các phòng ban liên quan của mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Đánh giá nội bộ ISO 9001: việc đánh giá nội bộ sẽ được giúp đỡ thực hiện trong quá trình tổ chức bắt đầu triển khai áp dụng.

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO 9001 đăng ký :trước khi tổ chức có thể nhận được chứng nhận ISO 9001 thì cần phải lựa chọn một tổ chức chứng nhận ISO 9001 để đăng ký.

ISO 9001 chứng nhận: bước quan trọng nhất là phải vượt qua cuộc đánh giá của tổ chức chứng nhận ISO 9001 và nhận được chứng chỉ chứng nhận HTQLCL phù hợp ISO 9001.

Duy trì chứng chỉ ISO 9001: tổ chức cần đảm bảo được HTQLCL ISO 9001 của mình được vận hành xuyên suốt trong hoạt động hàng ngày của tổ chức và phải thường xuyên cải tiến nó.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP