Chủ Nhật, Tháng Tám 1, 2021
Home Tin tức 17 nhóm công việc phải nghiêm ngặt an toàn, vệ sinh lao...

17 nhóm công việc phải nghiêm ngặt an toàn, vệ sinh lao động

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, Danh mục này sẽ thay thế cho Danh mục cũ (13 nhóm công việc) tại Phụ lục I của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013.

Một số công việc mang tính mới được đề cập tại Danh mục này như là:

  • Các công việc làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên;
  • Các công việc làm việc có tiếp xúc bức xạ ion hóa;
  • Các công việc có tiếp xúc điện từ trường tần số cao ở dải tần số từ 30 GHz tới 300 GHz;
  • Chế tạo, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, thiết bị, hóa chất, dung dịch dùng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, khai thác dầu khí, các sản phẩm của dầu khí trên biển và trên đất liền…

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016.

Theo Thư Viện Pháp Luật (thuvienphapluat.vn)

Cụ thể VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của Thông  tư 13/2016/TT-BLĐTBXH cho mọi người tham khảo về 17 nhóm công việc phải nghiêm ngặt an toàn, vệ sinh lao động này như sau:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP