Home Tin tức 18 bước thực hiện xây dựng hệ thống quản lý môi trường...

18 bước thực hiện xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

698

Hiện nay, ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường được áp dụng phổ biến trên thế giới với hơn 20 tiêu chuẩn, trong đó ISO 14001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (Environment Management System – EMS). ISO 14001 tập trung vào kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu các tác hại ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình sản xuất, hoạt động của doanh nghiệp và là tiêu chuẩn quan trọng nhất mà các doanh nghiệp phải đạt được. Mục đích cơ bản của ISO 14001 là hỗ trợ các tổ chức trong việc phòng tránh các ảnh hưởng môi trường phát sinh từ hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức.

Cần lưu ý là tiêu chuẩn này không phải là các chuẩn mực, yêu cầu về bảo vệ môi trường cụ thể đối với một sản phẩm mà nó quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường, tạo thuận lợi cho một tổ chức đề ra chính sách và mục tiêu, có tính đến các yêu cầu luật pháp và thông tin về các tác động môi trường đáng kể.

18 bước thực hiện xây dựng 

18 bước thực hiện xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 như sau

 1. Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý môi trường phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn
 2. Thiết lập một chính sách môi trường
 3. Xác định các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình
 4. Xác định các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ
 5. Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và kế hoạch để đạt được các mục  tiêu và chỉ tiêu này
 6. Xác định, lập thành văn bản và thông báo về vai trò, trách nhiệm và quyền hạn
 7. Xác định nhu cầu và thực hiện đào tạo
 8. Thiết lập và duy trì các thủ tục trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài
 9. Thiết lập và phổ biến các tài liệu của hệ thống quản lý môi trường
 10. Kiểm soát các tài liệu được áp dụng
 11. Đảm bảo rằng các thủ tục liên quan đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa được thực hiện / kiểm soát
 12. Thiết lập và thử nghiệm sự chuẩn bị và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp
 13. Giám sát và đo lường các hoạt động của mình có thể gây tác động đáng kể đến môi trường
 14. Đánh giá sự tuân thủ (với các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác và tổ chức đề ra)
 15. Thiết lập và duy trì các thủ tục xác định trách nhiệm và quyền hạn trong việc xử lý và điều tra sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa
 16. Thiết lập và duy trì thủ tục kiểm soát hồ sơ môi trường
 17. Lập chương trình & thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường để xác định sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001
 18. Thiết lập quá trình xem xét lại hệ thống quản lý môi trường nhằm đảm bảo tính thích hợp, đầy đủ và hiệu quả liên tục của hệ thống

Làm thế nào để đạt được sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001

Mức độ đạt được tuỳ thuộc vào từng tổ chức như quy mô mức độ phức tạp  của từng hệ thống quản lý môi trường. Mức độ tài liệu hoá phụ thuộc vào nguồn lực và năng lực con người. Làm thế nào để đạt được sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này phụ thuộc vào các yếu tố như:

 • Quy mô của tổ chức
 • Vị trí của tổ chức
 • Phạm vị áp dụng của tổ chức
 • Chính sách môi trường của tổ chức
 • Loại hình hoạt động của sản phẩm/ dịch vụ của tố chức
 • Các khía cạnh và tác động môi trường của tổ chức
 • Các yêu cầu của pháp luật mà tổ chức cam kết tuân thủ

Trên đây là thông tin tham khảo giúp quý khách hiểu thêm được phần nào của hệ thống quản lý ISO 14001 còn  mọi thông tin chi tiết hay những vướng bận mà quý khách muốn biết rõ hơn và chi tiết hơn về chứng nhận ISO 14001 hay  chứng nhận iso 9001 lẫn chứng nhận ISO 22000 cứ nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Nếu có nhu cầu hãy cùng hợp tác với VIETPAT chúng tôi đảm bảo tiết kiệm thời gian cho bạn, chất lượng luôn đi hàng đầu và cả chữ tín cũng luôn đi kèm. Rất mong được hợp tác cùng quý khách, hãy đặt niềm tin nơi chúng tôi.