Thứ Tư, Tháng Chín 27, 2023
Home Tin tức 5 Luật mới có hiệu lực từ 01/01/2020 và văn bản hướng...

5 Luật mới có hiệu lực từ 01/01/2020 và văn bản hướng dẫn

Từ ngày 01/01/2020, có 05 Luật mới chính thức có hiệu lực thi hành

luat
 STT
Tên Luật

Văn bản hướng dẫn
1Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019Thông tư 26/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
      2      Luật Chăn nuôi 2018Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi


Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi

Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi
    3

Luật Trồng trọt 2018
Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý phân bón

Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục loài cây trồng chính

Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt

Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng
4Luật Thi hành án hình sự 2019Chưa có
5Luật Đầu tư công 2019Chưa có

Theo luatvietnam.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP