Chủ Nhật, Tháng Mười 1, 2023
Home Tin tức ISO Tin tức ISO 9001 5 sáng kiến nổi bật của Hà Tĩnh trong cải cách hành...

5 sáng kiến nổi bật của Hà Tĩnh trong cải cách hành chính

Năm 2019, Hà Tĩnh xếp thứ 12 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC), tăng 1 bậc so với 2018. Theo Sở Nội vụ, kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo của các cấp, trong đó có 5 sáng kiến nổi bật.

chung chi ISO 9001

1. Một trong những sáng kiến nổi bật được đánh giá cao trong thời gian qua của Hà Tĩnh là ban hành Nghị quyết 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biến chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021. Nghị quyết này có các chính sách hỗ trợ cao hơn và mở rộng đối tượng hơn so với Nghị quyết của Trung ương.

Với chính sách phù hợp nên đã khuyến khích, động viên những đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế tự nguyện đăng ký tham gia tinh giản biên chế và đẩy nhanh lộ trình tinh giản biên chế, giải quyết số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời, tạo điều kiện cho địa phương sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy đơn vị hành chính cấp xã mới, bảo đảm tính thống nhất trong giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đến thời điểm hiện nay có 1.611 người nghỉ theo chính sách Nghị quyết 164.

2. Với mục đích nâng cao hiệu quả áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính và tạo sự thống nhất toàn tỉnh từ cấp tỉnh, huyện, xã nhằm đáp ứng 100% TTHC được xây dựng quy trình xử lý công việc theo mô hình khung nên Hà Tĩnh đã tiên phong đi đầu trong việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trong xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. Điều này góp phần đảm bảo nguyên tắc tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống, xác định rõ người rõ việc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Đến nay, 100% sở ban, ngành cấp tỉnh, huyện và cấp xã đã xây dựng 1.700 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính từ cấp tỉnh, huyện, xã đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015. Nhiều địa phương trong toàn quốc đã học tập để triển khai thực hiện.

3. Hà Tĩnh cũng đã xây dựng, triển khai thành công hệ thống quản lý tiến độ công việc tích hợp trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Đây là hệ thống giúp công khai minh bạch lịch công tác của đơn vị, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc trên cổng thông tin điện tử, trên các thiết bị thông minh.

Hệ thống còn tự động thông báo, nhắc nhở CBCCVC về thời gian kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể từ đó nắm bắt được lộ trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi phòng, ban, bộ phận, mỗi cán bộ công chức, viên chức; thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị văn phòng, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

4. Ứng dụng dụng hiệu quả hệ thống phần mềm đăng ký và quản lý hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, công tác đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh được thống nhất về quy trình, thủ tục, biểu mẫu giữa các huyện, thành phố, thị xã và được tích hợp với hệ thống phần mềm một cửa của UBND tỉnh. Đặc biệt, thủ tục đăng ký được thực hiện qua mạng góp phần cắt giảm thời gian, thủ tục liên quan lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Công tác phối hợp quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn do các thông tin được cập nhật, chia sẻ công khai, kịp thời.

5. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận 144-KL/TU, ngày 28/8/2019 về thẩm quyền, cơ cấu, số lượng, quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ khi thực hiện sáp nhập xã.

Theo đó khi bắt tay triển khai việc sáp nhập xã trong khi Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn các địa phương về việc sắp xếp cán bộ công chức sau khi sáp nhập, Hà Tĩnh đã chủ động nghiên cứu xây dựng văn bản và gửi xin ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và các bộ ngành liên quan để xây dựng được quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ phù hợp với quy định của Trung ương và thực tiễn của địa phương.

Kết luận 144-KL/TU đã góp phần lựa chọn được đội ngũ cán bộ ưu tú trong số cán bộ thuộc diện các xã sắp xếp. Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, ổn định tâm lý cho đội ngũ cán bộ, công chức sau khi sắp xếp từ đó tạo động lực, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của Nhà nước.

Theo baohatinh.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP