Thứ Hai, Tháng Chín 27, 2021
Home Tin tức 7 địa phương ở Thạch Hà áp dụng hệ thống quản lý...

7 địa phương ở Thạch Hà áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Trong năm 2018, có 7 địa phương ở Thạch Hà đã xây dựng mới và chuyển đổi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015, được Sở KH&CN Hà Tĩnh đánh giá cao.
iso 9001

Theo đó, UBND các xã Tượng Sơn, Thạch Văn, Phù Việt và Thạch Kênh là 4 địa phương xây dựng mới và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; UBND huyện, UBND xã Thạch Long và UBND xã Thạch Tân hoàn thành chuyển đổi từ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015.

Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thạch Hà gồm 11 phòng, với 288 thủ tục hành chính và các quy trình khác; tại UBND 6 xã Thạch Tân, Thạch Long, Tượng Sơn, Thạch Văn, Thạch Kênh, Phù Việt, với hơn 150 thủ tục hành chính và các quy trình khác.

Việc áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 là vô cùng cần thiết, góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, hạn chế phiền hà về thủ tục hành chính.

Những năm qua, huyện Thạch Hà đã tập trung chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân… Việc quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy hành chính từ cấp huyện đến xã không ngừng được hoàn thiện, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Theo baohatinh.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP