Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023
Home Tin tức Ban hành 04 tiêu chuẩn quốc gia về thuật toán mật mã

Ban hành 04 tiêu chuẩn quốc gia về thuật toán mật mã

Quyết định 1901/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ngày 07/7/2016, về việc công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Thuật toán mật mã.

Cụ thể, Quyết định 1901/QĐ-BKHCN  Công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia về thuật toán mật mã:

  • – TCVN 11367-1:2016 (ISO/IEC 18033-1:2015) Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Thuật toán mật mã – Phần 1: Tổng quan.
  • – TCVN 11367-2:2016 (ISO/IEC 18033-2-2006) Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Thuật toán mật mã – Phần 2: Mật mã phi đối xứng.
  • – TCVN 11367-3:2016 (ISO/IEC 18033-3:2010) Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Thuật toán mật mã – Phần 3: Mã khối.
  • – TCVN 11367-4:2016 (ISO/IEC 18033-4:2011) Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Thuật toán mật mã – Phần 4: Mã dòng.

Quyết định 1901/QĐ-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP