Thứ Bảy, Tháng Chín 23, 2023
Home Tin tức Ban hành 9 QCVN mới về nơi làm việc có hiệu lực...

Ban hành 9 QCVN mới về nơi làm việc có hiệu lực từ 1/12/2016

Trong thời gian gần đây, Bộ y tế đã Ban hành 9 QCVN mới về nơi làm việc có hiệu lực từ 1/12/2016 cụ thể, VIETPAT xin tổng hợp lại cho mọi người cùng tham khảo như sau

quy chuan viet nam

 

9 QCVN mới về nơi làm việc có hiệu lực từ 1/12/2016

 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2016/BYT về Điện từ trường tần số cao – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc – ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016)
 2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc – ban hành kèm theo Thông tư 22/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).
 3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2016/BYT về Bức xạ tử ngoại – Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc – ban hành kèm theo Thông tư 23/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).
 4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc – ban hành kèm theo Thông tư 24/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).
  • Giới hạn cho phép mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc:
   • Trong 01 phút: không được vượt quá 112 dBA.
   • Trong 01 giờ: không được vượt quá 94 dBA.
   • Trong 08 giờ: không được vượt quá 85 dBA.
  • Giới hạn cho phép mức áp suất âm tại các vị trí lao động:
   • Tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp: không được vượt quá 85 dBA.
   • Các phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch: không được vượt quá 65 dBA.
   • Các phòng lao động trí óc, nghiên cứu thiết kế, thống kê, lập chương trình máy tính, phòng thí nghiệm lý thuyết: không được vượt quá 55 dBA.
  • Ngoài ra, Thông tư 24/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016) cũng quy định:
   •  Trong mọi thời điểm làm việc, mức áp âm cực đại không vượt quá 115 dBA.
   • Quy chuẩn ban hành kèm Thông tư này không áp dụng với người làm việc sử dụng tai nghe.
 5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25:2016/BYT về Điện từ trường tần số công nghiệp – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc – ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).
 6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc – ban hành kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).
 7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 27:2016/BYT về Rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc – ban hành kèm theo Thông tư 27/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).
 8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 29:2016/BYT về Bức xạ ion hóa – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc – ban hành kèm theo Thông tư 29/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).
 9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2016/BYT về Bức xạ tia X – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia x tại nơi làm việc – ban hành kèm theo Thông tư 30/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP