Home Tin tức Ban hành các Tiêu chuẩn quốc gia về hàn vật liệu kim...

Ban hành các Tiêu chuẩn quốc gia về hàn vật liệu kim loại

267

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 3996/QĐ- BKHCN ngày 31/12/2015 bao gồm các Tiêu chuẩn quốc gia về hàn vật liệu kim loại như sau:

tcvn-tieu-chuan-viet-nam-300x141

 • TCVN 6115-1:2015 Hàn và các quá trình liên quan. Phân loại khuyết tật hình học ở kim loại. Phần 1: Hàn nóng chảy
 • TCVN 6115-2:2015 Hàn và các quá trình liên quan. Phân loại khuyết tật hình học ở kim loại. Phần 2: Hàn áp lực
 • TCVN 11244-1:2015 Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình hàn. Phần 1: Hàn hồ quang và hàn khí thép, hàn hồ quang niken và hợp kim niken
 • TCVN 11244-10:2015 Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình hàn. Phần 10: Hàn khô áp suất cao
 • TCVN 11244-11:2015 Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình hàn. Phần 11: Hàn chùm tia điện tử và hàn chùm tia laze
 • TCVN 11244-2:2015 Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình hàn. Phần 2: Hàn hồ quang nhôm và hợp kim nhôm
 • TCVN 11244-3:2015 Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình hàn. Phần 3: Hàn nóng chảy gang không hợp kim và gang hợp kim thấp
 • TCVN 11244-4:2015 Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình hàn. Phần 4: Hàn hoàn thiện các vật nhôm đúc
 • TCVN 11244-5:2015 Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình hàn. Phần 5: Hàn hồ quang titan, zirconi và các hợp kim của chúng
 • TCVN 11244-6:2015 Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình hàn. Phần 6: Hàn hồ quang và hàn khí đồng và các hợp kim đồng
 • TCVN 11244-7:2015 Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình hàn. Phần 7: Hàn đắp
 • TCVN 11244-8:2015 Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình hàn. Phần 8: Hàn ống trong liên kết hàn tấm-ống