Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023
Home Tin tức Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước...

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch

Cập nhật ngay cùng chúng tôi về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch như thế nào nhé! Nội dung cụ thể bên dưới

nuoc sach

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch

UBND tỉnh Nghệ An vừa ký Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (QCĐP 01:2021/NA).

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, mục đích của việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, theo dõi, kiểm soát tốt nhất chất lượng nguồn nước trên cơ sở lựa chọn các thông số đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các cơ sở cung cấp nước nhằm đảm bảo sức khỏe người dân.

Theo đó, QCĐP 01:2021/NA về chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Sở Y tế Nghệ An chủ trì, ban soạn thảo biên soạn trên cơ sở quy định giao quyền tại QCVN 01-1:2018/BYT. Sở Y tế trình duyệt và được UBND tỉnh Nghệ An ban hành theo Quyết định 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021. Quy chuẩn này sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/7/2021.

Đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ thông số chất lượng nước sạch nhóm A, nhóm B trong danh mục các thông số chất lượng nước sạch quy định tại Điều 4 trong quy chuẩn này trong các trường hợp như: Trước khi đi vào vận hành lần đầu; Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất; Khi có sự cố về môi trường nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch; Khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và đình kỳ 3 năm 1 lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất.

Bên cạnh đó, đối với các đơn vị cấp nước tần suất thử nghiệm đình kỳ đối với các thông số chất lượng nước sạch nhóm A là 1 tháng/1 lần; đối với nhóm B là 6 tháng/1 lần.

Nguồn từ: Bảo An

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP