Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023
Home Tin tức Bán thực phẩm chức năng nhập khẩu cần thủ tục gì?

Bán thực phẩm chức năng nhập khẩu cần thủ tục gì?

Thực phẩm phải được công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật) hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) và đăng ký bản công bố hợp quy hoặc bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

thuc pham chuc nang

Ông Đào Song Vũ (TPHCM) có một cửa hàng bán lẻ thực phẩm chức năng, đã có giấy phép. Ông mua thực phẩm chức năng giá trị 5 triệu đồng từ nước ngoài gửi về Việt Nam qua dịch vụ DHL, hàng về có khai báo hàng nhập khẩu phi mậu dịch tại Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, có kiểm tra của Viện Y tế công cộng TPHCM, đã đóng thuế và phí đầy đủ.

Nhiều người hỏi có phải làm thêm thủ tục gì trước khi bày bán tại cửa hàng?

Tại Điều 3 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã yêu cầu thực phẩm phải được công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật) hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) và đăng ký bản công bố hợp quy hoặc bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Sản phẩm thực phẩm chức năng của ông Vũ là hàng hóa nhập khẩu do vậy phải tiến hành thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

Hiện nay, Bộ Y tế đã thực hiện các thủ tục công bố. Tham khảo hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại mục: Dịch vụ cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm .

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì thực phẩm trước khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định.

Như vậy, nếu sản phẩm thực phẩm chức năng do Công ty nhập khẩu đã được kiểm tra theo quy trình kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu và theo chỉ tiêu công bố bởi Viện Y tế công cộng TPHCM thì Công ty không phải kiểm tra nhà nước nữa. Trong trường hợp công ty tự gửi mẫu kiểm tra tại Viện Y tế công cộng TPHCM thì việc kiểm tra đó không hợp lệ và công ty phải tiến hành thủ tục kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu.

Chinhphu.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP