Chủ Nhật, Tháng Mười 2, 2022
Home Tin tức Bình Thuận: Phạt 2 cơ sở bán xăng 120 triệu đồng, thu...

Bình Thuận: Phạt 2 cơ sở bán xăng 120 triệu đồng, thu hồi 1.289 lít xăng không đạt chuẩn

Chi cục TCĐLCL Bình Thuận xử phạt hai cơ sở bán xăng 120 triệu đồng, thu hồi 1.289 lít xăng không đạt chuẩn.

xang dau

Theo thông tin từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Bình Thuận, trong 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã tiến hành nhiều cuộc thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Chi cục cũng hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng; gửi văn bản đề nghị Tổng cục TCĐLCL hướng dẫn xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh đó, phối hợp với Cục thuế tỉnh dán tem công tơ tổng trên cột đo cho 22 cửa hàng xăng dầu; phối hợp huyện Hàm Tân tổ chức kiểm tra cân ô tô tại cơ sở thu mua cây Tình Vy theo phản ánh của người dân, kết quả cân ô tô đạt yêu cầu đo lường.

Riêng đối với công tác kiểm tra, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tổ chức kiểm tra 30 cơ sở, đạt 37,5% theo kế hoạch (15 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 6 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 4 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử, 3 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ taxi, 1 cơ sở kinh doanh có sử dụng phương tiện đo là cân ô tô).

Đoàn kiểm tra đã lấy 14 mẫu xăng thử nghiệm chất lượng (06 mẫu xăng sinh học E5 RON 92-II và 08 mẫu xăng không chì RON 95-III). Kết quả kiểm tra phát hiện 4 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng (2 cơ sở vi phạm về đo lường, 2 cơ sở vi phạm về chất lượng), tổng số tiền xử phạt là 140.000.000 đồng.

Cụ thể, về đo lường, Chi cục phát hiện 1 cơ sở sử dụng 2 cột đo xăng dầu có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 20.000.000 đồng; 1 cơ sở sử dụng 1 cột đo xăng dầu có sai số +0,7% vượt quá giới hạn sai số cho phép, đề nghị ngừng sử dụng và thực hiện khắc phục theo thời gian quy định.

Về chất lượng, qua kiểm tra phát hiện 2 cơ sở buôn bán xăng có chất lượng không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tổng số tiền xử phạt 120.000.000 đồng, buộc thu hồi để tái chế 1.289 lít xăng RON 95-III không đạt chất lượng.

Bên cạnh đó, Chi cục tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG trên địa bàn toàn tỉnh do BCĐ 389 tỉnh chủ trì, kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh xăng dầu, kết quả phát hiện 3 cơ sở vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 140.500.000 đồng.

Ngoài ra, phía Chi cục TCĐLCL Bình Thuận còn phối hợp thanh tra Sở KHCN thanh tra 2 cơ sở kinh doanh xăng dầu, phát hiện cả 2 cơ sở buôn bán xăng (2 mẫu xăng sinh học E5 RON 92-II, 2 mẫu xăng không chì RON 95-III) có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, chuyển hồ sơ UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 440.000.000 đồng.

Theo đại diện Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Thuận, trong 6 tháng cuối năm 2018, Chi cục sẽ tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt năm 2018, đặc biệt tập trung thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời, triển khai công tác quản lý về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì.

Nguồn từ : Bảo Lâm

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP