Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
Home Tin tức Bộ Công Thương mở mục “Hỏi đáp về Thông tư 21”

Bộ Công Thương mở mục “Hỏi đáp về Thông tư 21”

Trước những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm với sản phẩm dệt may theo Thông tư 21/2017/TT-BCT, Bộ Công Thương đã mở mục “Hỏi đáp về Thông tư 21” để trả lời thắc mắc và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

det may

Trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương nhận được thông tin qua báo chí phản ảnh về một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Qua việc nắm bắt tình hình, Bộ Công Thương đã chủ động có những văn bản gửi các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan hướng dẫn một số vướng mắc có thể phát sinh để có cách hiểu thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện quy chuẩn này.

Cùng với công tác tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong việc thực hiện Thông tư 21/2017/TT-BCT, thực hiện chức năng theo định hướng của Chính phủ điện tử, Bộ Công Thương mở mục “Hỏi đáp về Thông tư 21” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: http://moit.gov.vn (vị trí banner “Hỏi đáp về Thông tư 21” tại góc bên phải).

Trước đó, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyde và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT thay thế Thông tư 37/2015/TT-BCT.

Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện, Bộ Công Thương đã nhận được một số phản hồi từ Hiệp hội Dệt may, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị có liên quan… Theo kế hoạch, Bộ Công Thương đã tổ chức làm việc với Hiệp hội Dệt may, các cơ quan quản lý nhà nước, Viện Nghiên cứu chuyên ngành và các đơn vị có liên quan về việc thực hiện Thông tư 21.

Bộ cho biết, tại cuộc họp này, các bên đã thống nhất sự cần thiết ban hành Thông tư 21 để kiểm soát hàm lượng formaldehyde và các amin thơm trong sản phẩm dệt may. Đối với một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 21 liên quan đến đánh giá hợp quy theo lô sản phẩm, công bố hợp quy, thủ tục kê khai trong hồ sơ tại các Sở Công Thương, Bộ Công Thương đã và tiếp tục có văn bản hướng dẫn để thống nhất trong cách hiểu và triển khai thực hiện đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bộ Công Thương khẳng định sự cần thiết của việc kiểm soát hàm lượng formaldehyde để bảo vệ sức khỏe, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Quy chuẩn kỹ thuật trong Thông tư 21 đã đảm bảo thực thi các giải pháp về cải cách thể chế được nêu trong Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ trong các năm vừa qua, thể hiện qua những điểm sau: (i) Đối với sản phẩm nhập khẩu, toàn bộ khâu kiểm tra chuyên ngành được chuyển hoàn toàn sang sau thông quan (hậu kiểm); (ii) Doanh nghiệp được toàn quyền lựa chọn các phương thức đánh giá, công bố hợp quy sản phẩm khác nhau; (iii) Không phát sinh các thủ tục hành chính do các cơ quan quản lý nhà nước không trực tiếp tác động vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Chinhphu.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP