Home Tin tức Bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử...

Bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng

215

thuoc-bvtv

Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT đã bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT một số loại thuốc bảo vệ thực vật như sau:

 • Thuốc trừ sâu: 65 loại thuốc (như W-ram 600WP; Alantic 140WP;…);
 • Thuốc trừ bệnh: 76 loại thuốc (như A zol 450SC; Aha 500SC;…);
 • Thuốc trừ cỏ: 09 loại thuốc (như Beeco 345EC; Fony 360SC;…);
 • Thuốc điều hòa sinh trưởng: 1 loại thuốc;
 • Thuốc trừ ốc: 6 loại thuốc;
 • Thuốc trừ chuột: 1 loại thuốc;
 • Thuốc trừ mối: 1 loại thuốc;
 • Thuốc khử trùng kho: 1 loại thuốc.

Bên cạnh đó, Thông tư 06 cũng sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký; tên thương phẩm và dạng thuốc; đơn vị tính và hàm lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm:

 • Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký: 46 trường hợp;
 • Sửa đổi tên thương phẩm và dạng thuốc: 03 trường hợp;
 • Sửa đổi đơn vị tính, hàm lượng hoạt chất: 05 trường hợp.

Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 25/4/2017.

Nguồn từ : thuvienphapluat.vn