Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023
Home Tin tức Bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử...

Bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng

thuoc-bvtv

Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT đã bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT một số loại thuốc bảo vệ thực vật như sau:

 • Thuốc trừ sâu: 65 loại thuốc (như W-ram 600WP; Alantic 140WP;…);
 • Thuốc trừ bệnh: 76 loại thuốc (như A zol 450SC; Aha 500SC;…);
 • Thuốc trừ cỏ: 09 loại thuốc (như Beeco 345EC; Fony 360SC;…);
 • Thuốc điều hòa sinh trưởng: 1 loại thuốc;
 • Thuốc trừ ốc: 6 loại thuốc;
 • Thuốc trừ chuột: 1 loại thuốc;
 • Thuốc trừ mối: 1 loại thuốc;
 • Thuốc khử trùng kho: 1 loại thuốc.

Bên cạnh đó, Thông tư 06 cũng sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký; tên thương phẩm và dạng thuốc; đơn vị tính và hàm lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm:

 • Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký: 46 trường hợp;
 • Sửa đổi tên thương phẩm và dạng thuốc: 03 trường hợp;
 • Sửa đổi đơn vị tính, hàm lượng hoạt chất: 05 trường hợp.

Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 25/4/2017.

Nguồn từ : thuvienphapluat.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP