Thứ Hai, Tháng Sáu 5, 2023
Home Tin tức Bỏ thu lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp...

Bỏ thu lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp từ 1/1/2017

Theo như Thông tư 299/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu và thuốc lá. ban hành ngày 15/11/2016 thì sẽ Bỏ thu lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp từ 1/1/2017 cụ thể như sau:

bai-bo-le-phi-san-xuat-ruou

– Bỏ thu lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp và rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

– Giữ nguyên mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đối với:

+ Cơ sở sản xuất rượu có công suất thiết kế từ 3 triệu lít/ năm trở lên là 4.500.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ;

+ Cơ sở sản xuất rượu có công suất thiết kế dưới 3 triệu lít/năm là 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ.

– Mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là 1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ.

Thông tư 299/2016/TT-BTC này thay thế Thông tư 196/2014/TT-BTC, các đơn vị có trong quy định trên cần lưu ý để đảm bảo thực hiện đúng quy định

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP