Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023
Home Tin tức Bộ TT&TT ban hành QCVN 101:2020/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc...

Bộ TT&TT ban hành QCVN 101:2020/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Pin Lithium

Ngày 09/07/2020, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 15/2020/TT-BTTTT kèm theo QCVN 101:2020/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Pin Lithium cho các thiết bị cầm tay (điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay).

pin

Các điểm thay đổi chính so với quy định hiện hành như sau:

(1) QCVN 101:2020/BTTTT được biên soạn dựa trên IEC 61960-3:2017 và TCVN 11919-2:2017 (IEC 62133-2:2017)

(2) Có thêm các chỉ tiêu thử nghiệm phần an toàn bao gồm thử rung và thử xóc

(3) Quy chuẩn 101:2020/BTTTT sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021. Các sản phẩm Pin Lithium sử dụng cho điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay phải áp dụng quy chuẩn mới từ ngày 01/07/2021.

QCVN 101:2020/BTTTT thay thế QCVN 101:2016/BTTTT

Quy chuẩn không áp dụng đối với pin lithium rời là pin sạc dự phòng.

Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh pin lithium cho thiết bị cầm tay thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Pin lithium thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại điều 1.1 phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này và phải thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn.

3.2. Việc đo kiểm/thử nghiệm sản phẩm đối với yêu cầu kỹ thuật điều 2.6 được thực hiện bởi phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định, hoặc phòng thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận.

3.3. Các yêu cầu kỹ thuật khác ngoài điều 2.6 trong Quy chuẩn này, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm của phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định, hoặc phòng thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận, hoặc các phòng thử nghiệm trong nước và ngoài nước được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025, hoặc kết quả đo kiểm/thử nghiệm của nhà sản xuất.

Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai quản lý việc công bố hợp quy đối với pin lithium dùng cho thiết bị cầm tay theo Quy chuẩn này.

Bạn có thể tải về và xem bản đày đủ của QCVN 101:2020/BTTTT tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP