Home Tin tức Các nguyên tắc của tiêu chuẩn iso 9001

Các nguyên tắc của tiêu chuẩn iso 9001

1596

Hệ thống tiêu chuẩn iso 9001 ngày nay đã trở nên phổ biến và phát triển rộng rãi hầu như doanh nghiệp nào cũng cố gắng để đạt chứng nhận iso 9001. Để áp dụng và sử dụng hệ thống một các hiệu quả các doanh nghiệp không chỉ làm theo yêu cầu Các nguyên tắc của tiêu chuẩn iso 9001 mà phải thực hiện tìm hiểu vận dụng các nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lượng

cac nguyen tac cua tieu chuan iso 9001

Xác định bản chất của tiêu chuẩn iso 9001

Đầu tiên ta cần phải xác định bản chất của tiêu chuẩn iso 9001 là gì :

  • Hiểu được nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng.
  • Thực hiện,thiết lập các chính sách mục tiêu hoạt động  cần thiết để thúc đẩy tổ chức thõa mãn các nhu cầu này.
  • Phân tích,đo lường sự hiệu quả và hiệu lực của từng quá trình trong việc hoàn thành mục tiêu.
  • Duy trì và cải tiên liên tục trên cơ sở năng lực của hệ thống.

Xác định mục tiêu của tiêu chuẩn iso 9001

Mục tiêu chính là các yêu cầu của tiêu chuẩn đổi với hệ thống của tổ chức:

  • Chứng tỏ khả năng đáp ứng các nhu cầu của khách hàng  và các yêu cầu của các cơ quan pháp lý nhà nước.
  • Nâng cao chất lượng hệ thống từ đó nâng cao sự thõa mãn của khách hàng.Duy trì và cải tiến liên tục để phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Các nguyên tắc của tiêu chuẩn iso 9001

Khách hàng là trọng tâm:

Mọi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải phụ thuộc vào khách hàng vì thế cần đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của họ

Trách nhiệm của lãnh đạo

Người lãnh đạo tạo nên sự thống nhất giữa mục đích và phương hướng của tổ chức.Dẫn dắt và kiểm soát toàn bộ hệ thống để có thể lôi cuốn mọi người đạt mục tiêu đề ra

Sự tham gia của mọi người

Là sự góp sức của tất cả các cấp trong một tổ chức.Sử dụng năng lực và nguồn lực hiệu quả từ tất cả mọi người sẽ tạo nên sức mạnh vượt trội

Tiếp cận theo quá trình

Muốn đạt được kết quả như mong muốn thì các hoạt động và nguồn lực có liên quan phải được quản lý như một quá trình

Tiếp cận theo hệ thống

Việc xác định ,quản lí các quá trình có liên quan với nhau như một hệ thông sẽ đem lại hiệu lực và hiệu quả của tổ chức nhằm đạt mục tiêu đề ra

Cải tiến liên tục

Sự cải tiến,phát triển sẽ giúp doanh nghiệp tồn tại và tiến xa hơn

Quyết định dựa trên sự kiện

Mọi quyết định phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tế,phải có đầy đủ thông tin và dữ liệu để tránh sai lầm

Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng

Doanh nghiệp và nhà cung ứng có thể san sẻ hay cộng chung nhau vể rủi ro cũng như thành công để cùng phát triển,sản phẩm của nhà cung ứng chính là một phần sản phẩm của doanh nghiệp