Home Tin tức Các nhận biết đúng các Loại phân bón

Các nhận biết đúng các Loại phân bón

4009

Muốn sử dụng phân bón một cách sáng tạo cần nhận đúng các loại phân bón. Hợp chuẩn Hợp quy xin giới thiệu một số cách nhận biết đơn giản một số loại phân bón thông thường bằng phương pháp hoá lý

nhan biet dung cac loai phan bon

Nhận biết các loại phân khoáng tan hết trong nước (phân nitrat, phân amôn, phân kali).

        + Lấy mẫu phân bằng thìa, mũi dao, đưa lên ngọn lửa đèn cồn hoặc lửa than.

            Nếu phân cháy thành ngọn lửa: phân nitrat.

            Nếu phân chảy nước bốc khói: phân amôn.

            Không thấy thay đổi: phân kali.

        + Phân biệt các loại phân nitrat:

Lấy 1 thìa phân nitrat bỏ vào cốc có nước vôi trong:

            Có mùi khai: phân nitrat amôn (NH4NO3)

            Không có mùi khai: phân nitrat natri (NaNO3) hoặc nitrat kali (KNO3). Để phân biệt 2 loại nitrat này, đốt phân lên ngọn lửa:

            Ngọn lửa màu vàng: NaNO3

            Ngọn lửa màu tím: KNO3

        + Phân biệt các loại phân amôn.

Lấy 1 thìa phân amôn bỏ vào cốc có nước vôi trong:

            Không có mui khai: phân urê CO(NH2)2

            Có mùi khai: đổ tiếp vào dung dịch BaCl2. Kết tủa thành sunphat amôn (NH4)2SO2. Không kết tủa: NH4Cl hoặc NH4H2PO4. Cho AgNO3 vào dung dịch không kết tủa trên thấy:

            Kết tủa màu trắng: NH4Cl

            Kết tủa màu vàng: NH4H2PO4

        + Phân  biệt các loại phân kali.

Hoà tan phân kali vào cốc đổ từ từ dung dịch BaCl2 vào:

            Có kết tủa: K2SO4

            Không có kết tủa: KCl

   * Phân biệt các loại phân khoáng ít tan hoặc không tan hết trong nước (phân lân, vôi, xianamit, kali magiê).

        + Nhận biết phân vôi: màu trắng ngà, trắng đục.

            Nhỏ axit vào phân, thấy sủi bọt: CaCO3, MgCO3.

            Không thấy sủi bọt: vụn sừng, prexipitat, thạch cao.

        + Phân biệt các loại phân khi nhỏ axit không sủi bọt.

            Đốt trên than, đèn cồn có mùi khét: vùn sừng.

            Không có mùi khét là 2 loại phân còn lại.

            Nhỏ AgNO3 vào: kết tủa màu vàng: prêxipitat.

            Không có màu: thạch cao (CaSO4. 2H2O)

        + Nhận biết phân kali magiê: màu xám, tan trong nước.

        + Nhận biết bột photphorit: màu đất, pH trung tính.

        + Màu đen, pH kiềm, nhỏ axit vào:

            Bốc hơi, kết tủa, vệt đen: phân xianamit canxi.

            Kết tủa lắng xuống đáy cốc: Tômasolac.

[dn_post post_id=”1548″]

[dn_post post_id=”1422″]

[dn_post post_id=”709″]

 [dn_post post_id=”1533″]

[dn_post post_id=”684″]

[dn_post post_id=”1416″]

Trung tâm Hợp chuẩn Hợp quy chuyên thực hiện Chứng nhận hợp quy Phân bón và Khảo nghiệm Phân bón, mọi chi tiết vui lòng Liên hệ: