Thứ Ba, Tháng Bảy 27, 2021
Home Tin tức Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi có hiệu lực từ...

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi có hiệu lực từ ngày 1/11/2017

Theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu có hiệu lực từ ngày 1/11/2017, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này.

ruou

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với UBND cấp xã.

Rượu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.

Thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan.

Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định, trừ trường hợp rượu được sản xuất thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại; rượu bán thành phẩm nhập khẩu không phải dán tem.

Theo Nghị định này tại Điều 7 quy định rõ các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu  như: Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép theo quy định; Sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất, pha chế rượu; Cho thuê, mượn giấy phép kinh doanh rượu; hành vi trưng bày, mua, bán, lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không có tem, nhãn đúng quy định của pháp luật, rượu không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng internet, bán rượu bằng máy bán hàng tự động; quảng cáo, khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật là những hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh rượu.

Ngoài ra Nghị định này còn quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu gồm có: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu theo mẫu quy định; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường…Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

Nghị định cũng quy định về thẩm quyền giấy cấp phép: Bộ Công Thương có quyền cấp giấy phép sản xuất rượu có quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên và cấp giấy phép phân phối rượu; Sở Công Thương cấp giấy phép quy mô sản xuất dưới 3 triệu lít/năm; Phòng kinh tế thuộc UBND quận, huyện, thị xã được cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công, giấy phép bán lẻ rượu…

Lê Cương (Báo công thương)

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP