Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Tư vấn chứng nhận hợp quy clanhke xi măng và xi măng

Tư vấn chứng nhận hợp quy clanhke xi măng và xi măng

Căn cứ theo QCVN 16:2014/BXD và thông tư số 01/2010/TT-BTD của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng về xi măng bắt buộc phải chứng nhận hợp quy clanhke xi măng và xi măng nếu muốn đưa các sản phẩm này hoạt động trên thị trường. Việc chứng nhận hợp quy loại vật liệu này nhằm đảm bảo các sản phẩm an toàn và tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận hợp quy clanhke xi măng và xi măng hãy liên hệ ngay với VIETPAT để được đội ngũ tư vấn thông tin rõ ràng hơn.

chung nhan hop quy clanhke xi mang va xi mang

Các loại sản phẩm clanhke xi măng và xi măng cần chứng nhận hợp quy

 • Clanhke xi măng pooc lăng thương phẩm

 • Xi măng pooc lăng và pooc lăng hỗn hợp

 • Xi măng pooc lăng trắng

 • Xi măng alumin

 • Xi măng giếng khoan chủng loại G

 • Xi măng pooc lăng ít tỏa nhiệt và hỗn hợp ít tỏa nhiệt

 • Xi măng pooc lăng bền sun phát và hỗn hợp sun phát

 • Xi măng pooc lăng xỉ lò cao

 • Xi măng xây trát

 • Xi măng nở

 • Xi măng đóng rắn nhanh

Điều kiện chứng nhận hợp quy clanhke xi măng và xi măng

 • Có chứng nhận đánh giá hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng iso 9001 hoặc iso 9001:2000 và phải còn thời gian hiệu lực.
 • Kết quả thử nghiệm, giám định mẫu đại diện cho lô hàng phù hợp với quy định của tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây Dựng chỉ định.
 • Giấy chứng nhận phù hợp với môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001.

Phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy clanhke xi măng và xi măng

 • Đối với các sản phẩm được sản xuất trong nước:
  Thực hiện theo phương thức thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất theo quy định của nhà nước về chứng nhận hợp quy.
 • Đối với các sản phẩm được nhập khẩu:
  Được thực hiên theo phương thức thử nghiện mẫu điển hình, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm hàng hóa theo quy định của nhà nước về chứng nhận hợp quy.

[dn_post post_id=”1391″]

[dn_post post_id=”684″]

[dn_post post_id=”1647″]

Mọi thắc mắc về hợp quy clanhke xi măng và xi măng vui lòng liên hệ VIETPAT theo địa chỉ:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP