Thứ Sáu, Tháng Ba 31, 2023
Home Tin tức Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy cho phân bón và...

Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy cho phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

Ngày 01/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Công văn số 2592/BVTV-KH V/v hướng dẫn thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

phan bon

Trong Công văn có nêu: Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp như: thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT, thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT, thông tư 52/2012/TT-BNNPTNT. Liên quan đến hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Theo đó, đối với hoạt động chứng nhận hợp quy: từ ngày 27/09/2018, các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận hợp quy phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá đối với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TT-BKHCN.

Các giấy chứng nhận hợp quy đã cấp theo quy định tại Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNN vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực ghi trên Giấy này.

Ngày 05/01/2018, Cục Bảo vệ Thực vật đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-BVTV-KH, chỉ định QUATEST 3 là tổ chức chứng nhận hợp quy đối với phân bón phù hợp  với quy định tại nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/09/2017.

QUATEST 3 thực hiện hoạt động chứng nhận hợp quy kiểm tra nhà nước đối phân bón theo phương thức 5 và 7.

Trong đó, phương thức 5: Đánh giá ban đầu tại nơi sản xuất + Thử nghiệm điển hình  + giám sát bằng cách   đánh giá giám sát tại nơi sản xuất kết hợp với lấy mẫu tại nơi sản xuất hay trên thị trường hay cả hai để thử nghiệm mẫu. Phương thức này, áp dụng cho việc đánh giá cả nơi sản xuất và sản phẩm kết hợp giám sát sau khi cấp chứng nhận. Đây là phương thức có độ tin cậy cao trong đánh giá chứng nhận, có tính hệ thống và cho phép áp dụng việc giám sát linh hoạt. Ngoài ra phương thức này cũng là cơ sở cho việc thừa nhận lẫn nhau về kết quả chứng nhận.

Phương thức 7: Đánh giá lô hàng. Cách thức chứng nhận: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa được lấy để đưa ra kết luận về sự phù hợp, kết quả đánh giá chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa đó.

Ngoài hoạt động chứng nhận, QUATEST 3 còn được Cục Bảo vệ Thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định các phòng thử nghiệm bao gồm: Phòng thử nghiệp Hóa, Vi sinh, Phòng Sắc ký Quang Phổ của Trung tâm Kỹ thuật 3 là phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón. Bên cạnh đó các phòng thử nghiệm của QUATEST 3 còn được Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công nhận Phòng thí nghiệm nước ngoài.

Theo vietq.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP