Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Chứng nhận hợp quy găng tay cách điện

Chứng nhận hợp quy găng tay cách điện

1173

Chứng nhận hợp quy găng tay cách điện là quy định do Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội ban hành để quản lý chất lượng của sản phẩm này và bảo đảm an toàn cho người lao động làm việc trong môi trường nguy hiểm. Công ty VietPat là đơn vị tư vấn chứng nhận hợp quy sản phẩm này đơn vị nào có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi

chung nhan hop quy gang tay cach dien

Căn cứ chứng nhận hợp quy găng tay cách điện

Dựa theo QCVN 24:2014/BLĐTBXH do Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội ban hành kèm theo thông tư số 37/2014/TT-BLDTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định bắt buộc phải chứng nhận hợp và công bố hợp sản phẩm này tại nước ta.

Đối tượng cần chứng nhận hợp quy găng tay cách điện

  • Các cá nhân, tổ chức sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và sử dụng găng tay cách điện;
  • Các tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, các cơ quan quản lý nhà nước và các cá nhân tổ chức khác có liên quan.

Phương thức chứng nhận hợp quy găng tay cách điện

  • Đối với sản phẩm găng tay cách điện được sản xuất trong nước: Được chứng nhận theo phương thức 3 là thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp giám sát đánh giá quá trình sản xuất thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất;
  • Đối với sản phẩm găng tay nhập khẩu: Được chứng nhận theo phương thức 7 là phương pháp thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm hàng hóa;
  • Sản phẩm này phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định trước khi được lưu thông trên thị trường.

Mọi nhu cầu chứng nhận hợp quy găng tay cách điện xin vui lòng liên hệ với công ty VietPat theo địa chỉ: