Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Chứng nhận hợp quy kính xây dựng

Chứng nhận hợp quy kính xây dựng

2812

Chứng nhận hợp quy kính xây dựng ngày càng quan trọng và cần thiết do kính xây dựng được xử dụng ngày càng nhiều trong các công trình xây dựng.

kinh xay dung

Tại sao cần chứng nhận hợp quy kính xây dựng

Với việc chứng nhận đạt chuẩn kính xây dựng giúp kiểm soát quản lý chặt chẽ về chất lượng, tính năng kỹ thuật và phạm vi sử dụng để loại bỏ tối đa những tiềm ẩn có nguy cơ gây mất an toàn của sản phẩm cho người sử dụng.

Theo thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 thì việc chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm. Do đó, sản phẩm kính xây dựng cũng nằm trong danh mục trên nên việc chứng nhận hợp quy là hoàn toàn bắt buộc.

QCVN 16:2014/ BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2014 và thay thế  QCVN 16:2011/BXD ban hành theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/08/2011 của Bộ xây dựng.

Dịch vụ chứng nhận hợp quy kính xây dựng VIETPAT chuyên chứng nhận các loại kính sau:

 • Kính kéo

 • Kính nổi

 • Kính cán vân hoa

 • Kính màu hấp thụ nhiệt

 • Kính phủ phản quang

 • Kính tôi nhiệt an toàn

 • Kính dán nhiều lớp

 • Kính dán an toàn nhiều lớp

 • Kính gương tráng bạc

 • Kính cốt lưới thép

 • Kính phủ bức xạ thấp

 • Kính phẳng tôi nhiệt

Mọi thông tin thắc mắc về chứng nhận hợp quy kính xây dựng xin liên hệ:

Công ty hợp quy VIETPAT