Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Chứng nhận hợp quy mũ an toàn công nghiệp

Chứng nhận hợp quy mũ an toàn công nghiệp

1072

Chứng nhận hợp quy mũ an toàn công nghiệp là quy định được ban hành bởi Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội đối với sản phẩm này trước khi được đưa vào sử dụng nhằm đảo bảo an toàn cho nhân viên, công nhân lao động.

Hiện nay VietPat là đơn vị tư vấn hợp chuẩn hợp quy sản phẩm tất cả các mặt hàng trên toàn quốc, các doanh nghiệp có nhu cầu công bố chứng nhận xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

chung nhan hop quy mu an toan lao dong

Đối tượng cần chứng nhận hợp quy mũ an toàn công nghiệp

  • Các cá nhân doanh nghiệp trong nước tham gia sản xuất hoặc nhập khẩu loại mũ này vào nước ta;
  • Các cá nhân doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm này vào Việt Nam;
  • Các đơn vị có liên quan.

Căn cứ chứng nhận hợp quy mũ an toàn công nghiệp

Theo thông tư số 04/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội ban hành ngày 16/02/2012 về các quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ an toàn công nghiệp.

Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và dấu hợp quy cùng với phương thức đánh giá sự phù hợp tại các điểm 4.1; 4.2; 4.3 của Bộ Khoa học Công nghệ trong thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 28/04/2009.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ An toàn công nghiệp có hiệu lực từ ngày 16 tháng 8 năm 2012.

Một số chú ý về mũ an toàn công nghiệp chứng nhận hợp quy

  • Mũ chứng nhận hợp quy trước khi lưu thông phải có gắn dấu hợp quy (tem CR) trên thân mũ;
  • Khi lưu thông trên thị trường phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ và kiểm tra của nhà nước về chất lượng sản phẩm;
  • Khi cần thiết thì mũ phải được kiểm tra sao cho phù hợp với các yêu cầu của mục 2 theo quy chuẩn ban hành. Số lượng mũ, chỉ tiêu phải do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước chỉ định.

Mọi nhu cầu liên quan đến chứng nhận hợp quy mũ an toàn công nghiệp quý khách có thể liên lạc với công ty VietPat để được tư vấn miễn phí.

Địa chỉ: