Thứ Hai, Tháng Sáu 5, 2023
Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Chứng nhận hợp quy vệ sinh thú y đối với cơ sở...

Chứng nhận hợp quy vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung

Theo QCVN 01 -150 : 2017/BNNPTNT thì việc Chứng nhận hợp quy vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung là điều bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn và thực hiện đúng quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2017.

giet mo

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
 • Căn cứ Luật thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Thú y,
 • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y.
 • QCVN 150:2017/BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 • Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Quy chuẩn này quy định về yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung

ĐÁNH GIÁ HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY NHƯ THẾ NÀO ?

 • Việc đánh giá sự phù hợp đối với quy chuẩn này thực hiện theo phương thức 6 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Tổ chức chứng nhận thực hiện chứng nhận hợp quy và việc thử nghiệm để phục vụ hoạt động chứng nhận đã đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và được cơ quan có thẩm quyền chỉ định.
 • Các tổ chức, cá nhân có hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện công bố hợp quy và đăng ký hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

 • Yêu cầu về địa điểm
 • Yêu cầu về cơ sở vật chất
 • Yêu cầu về vệ sinh và an toàn thực phẩm
 • Yêu cầu đối với hoạt động giết mổ và kiểm soát giết mổ
 • Yêu cầu vệ sinh thú y đối với thân thịt động vật sau giết mổ
 • Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm

Trên đây là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn, hiện nay công ty VIETPAT của chúng tôi chuyên tư vấn Chứng nhận hợp quy vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung, mọi nhu cầu hay thắc mắc cần giải đáp xin quý khách vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn sớm và hoàn toàn miễn phí. Đảm bảo đến với chúng tôi bạn sẽ hài lòng từ chất lượng cho đến uy tín, rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP