Chủ Nhật, Tháng Mười 1, 2023
Home Tin tức Công bố các tiêu chuẩn quốc gia mới

Công bố các tiêu chuẩn quốc gia mới [cập nhật 2-6-2017]

Ngày 12/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc  gia sau:

tcvn

Quyết định 1153/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 11794:2017 Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự – Yêu cầu chung

Quyết định  1154/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 11807:2017 Bê tông nhựa – Phương pháp xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô

Quyết định 1155/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 11781:2017 Nhựa đường – Phương pháp xác định độ cứng chống uốn từ biến bằng lưu biến kế dầm chịu uốn (BBR)

Quyết định 1156/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 11782:2017 Bê tông nhựa – Chuẩn bị thí nghiệm bằng phương pháp đầm lăn bánh thép

Quyết định 1158/QĐ-BKHCN

  1. TCVN ISO/IEC 27006:2017  Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn. Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin
  2. TCVN ISO/IEC 27015:2017  Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an tòa. Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho dịch vụ tài chính
  3. TCVN ISO/IEC 27031:2017  Công nghệ thông tin. Các ký thuật an tòa. Hướng dẫn đảm bảo sự sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông cho tính liên tục của hoạt động
  4. TCVN 11795-8:2017  Công nghệ thông tin. Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh. Phần 8: Truyền tải nội dung mã hóa theo chuẩn iso/iec 14496 trên mạng ip
  5. TCVN 11795-14:2017 Công nghệ thông tin. Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh. Phần 14: Định dạng tệp mp4
  6. TCVN 11795-17:2017 Công nghệ thông tin. Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh. Phần 17: Tạo dòng định dạng văn bản

VIETPAT mời các bạn cùng xem đầy đủ các quyết định Công bố các tiêu chuẩn quốc gia như sau:

Bạn có thể tải về tại đây: quyet-dinh-cong-b-tieu-chuan-quoc-gia

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP