Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023
Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Công bố hợp quy mặt nạ phòng độc

Công bố hợp quy mặt nạ phòng độc

Công bố hợp quy mặt nạ phòng độc theo QCVN 10: 2012/BLĐTBXH ban hành ra nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra còn tạo sự bền vững cho doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hiện nay.

mat-na-phong-doc

Công bố hợp quy mặt nạ phòng độc

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn đối với các bộ lọc dùng trong các mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc được phân loại theo mục 5 của Tiêu chuẩn Châu Âu EN 14387:2004 (E) Những phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Bộ lọc khí- Các bộ lọc khí tổ hợp – Những yêu cầu, thử nghiệm, ghi nhãn (Respiratory protective devices – Gas filter(s) and combined filter(s)- Requirements, testing, marking).

Với những bộ lọc sử dụng để đề phòng khí CO, các quy định về an toàn được áp dụng theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 404: 2005 Những phương tiện bảo vệ cá nhân – Bộ lọc khí CO để bảo vệ cơ quan hô hấp (Respiratory protective devices for self – rescue – Filter self – rescuer from carbon monoxide with mouthpiece assembly).

Quy chuẩn này sử dụng các thuật ngữ của các tiêu chuẩn Châu Âu sau:

  • EN 132:1999 Những phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Thuật ngữ và những biểu đồ – Thống kê (Respiratory protective devices – Definition of terms and pictograms).
  • EN 134:1998 Những phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Thuật ngữ về các bộ phận (Respiratory protective devices – Nomenclature of components).

Đối tượng áp dụng quy chuẩn

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc, các tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Lĩnh vực áp dụng quy chuẩn

An toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc

Quy chuẩn được ban hành theo Thông tư số 25/2012/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2013.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP