Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Công bố hợp quy ống cách điện có chứa bọt và sào...

Công bố hợp quy ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện

252

Với mục đích đảm bảo an toàn cho người sử dụng, người lao động. Việc Công bố hợp quy ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện phù hợp theo QCVN 14: 2013/BLĐTBXH là hoàn toàn cần thiết, và đây là việc làm mang tính chất bắt buộc

ong-cach-dien-va-sao-cach-dien

Công bố hợp quy ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện:

Theo quy định, cần đảm bảo các yêu cầu an toàn đối với các ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc làm từ vật liệu tổng hợp, được thiết kế làm các dụng cụ, trang bị để làm việc có điện trên hệ thống đang vận hành ở điện áp từ 1 kV trở lên.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc làm từ vật liệu tổng hợp có trách nhiệm cần thực hiện công bố hợp quy trước khi sản phẩm lưu thông

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước thì Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận hợp quy đã được Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện và thực hiện theo phương thức: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (Phương thức 3 trong «Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật» ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/QĐ-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) hoặc  theo phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (Phương thức 7 ) với sản phẩm nhập khẩu

Sào cách điện dạng đặc hoặc ống cách điện có chứa bọt dùng để làm việc khi có điện lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định tại Mục 5- Các điều khoản đặc biệt của TCVN 5587 : 2008.

Hồ sơ Công bố hợp quy ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện

Bản Công bố hợp quy ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện gồm:

  1. Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
  2. Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Quy chuẩn QCVN 14: 2013/BLĐTBXH là căn cứ để các cơ quan kiểm tra chất lượng sào cách điện dạng đặc hoặc ống cách điện có chứa bọt tiến hành việc kiểm tra và cũng là căn cứ để các tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến hành chứng nhận hợp quy cho sào cách điện dạng đặc hoặc ống cách điện có chứa bọt.

Chi tiết hơn về thủ tục, hồ sơ, bạn hãy liên hệ ngay cho VIETPAT để được hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện Công bố hợp quy ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện có hiệu quả tối đa