Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023
Home Tin tức Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện cơ chế tự chủ tài...

Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện cơ chế tự chủ tài chính

Ngày 20/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-TTgvề việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ .

shtt

Theo đó,  cơ chế tài chính của Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng từ năm ngân sách 2017 được quy định cụ thể như sau:

– Cục áp dụng cơ chế tự chủ tài chính tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ; Nghị định 54/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành các Nghị định này.

– Cục Sở hữu trí tuệ được sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi cho các hoạt động của Cục như:

+ Chi đầu tư;

+ Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị;

+ Chi bổ sung thu nhập cho người lao động để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quyết định 06/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 05/5/2017.

Nguồn từ : thuvienphapluat.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP