Thứ Tư, Tháng Mười 21, 2020
Home Tin tức Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh...

Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT đã  Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam bao gồm: 32 giống lúa, 14 giống ngô, 01 giống cao lương, 03 giống nấm, 01 giống thuốc lá, 02 giống mía, 01 giống lạc tiên và 01 giống cà phê vối có hiệu lực từ 10/9/2016. Cụ thể

Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam