Thứ Bảy, Tháng Chín 23, 2023
Home Tin tức Danh mục các văn bản quy định điều kiện kinh doanh bị...

Danh mục các văn bản quy định điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

Tính đến thời điểm này Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 đã quy định các văn bản được chỉ định bãi bỏ, được bãi bỏ “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực” và ngay cả văn bản chưa được chỉ định. Cụ thể bài viết này sẽ tổng hợp Danh mục các văn bản quy định điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ để mọi người có thể dễ dàng nắm bắt và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật không gậy ảnh hưởng đến công việc kinh doanh

danh muc van ban quy dinh dieu kien kinh doanh bị bai bo

Danh mục các văn bản quy định điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

 • 1. Lĩnh vực Công thương
  • Nghị định 107/2009/NĐ-CP
  •  Thông tư 41/2011/TT-BCT
  • Thông tư 53/2014/TT-BCT
  • Thông tư 54/2014/TT-BCT
  • Thông tư 59/2014/TT-BCT
  • Thông tư 57/2015/TT-BCT
 • 2. Lĩnh vực An ninh quốc phòng
 • 3. Lĩnh vực Văn hóa thể thao du lịch
  • Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL
 • 4. Lĩnh vực Khoa học công nghệ
  • Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT
 • 5. Lĩnh vực Thông tin truyền thông
  • Quyết định 20/2011/QĐ-TTg
  • Quyết định 18a/2013/QĐ-TTg
  • Thông tư 19/2009/TT-BTTTT
  •  Nghị định 73/2007/NĐ-CP
 • 6. Lĩnh vực Ngân hàng
 • 7. Lĩnh vực Xây dựng
  • Nghị định 153/2007/NĐ-CP
  •  Nghị định 12/2009/NĐ-CP
  • Nghị định 83/2009/NĐ-CP
  • Nghị định 64/2012/NĐ-CP
  • Nghị định 71/2005/NĐ-CP
  • Quyết định 87/2004/QĐ-TTg
  • Quyết định 03/2012/QĐ-TTg
  • Quyết định 39/2005/QĐ-TTg
  • Nghị định 124/2007/NĐ-CP
  • Thông tư 1529/1998/TTLT/BKHCNMT-BXD
  • Thông tư 11/2007/TT-BXD
  • Quyết định 27/2000/QĐ-BXD
 • 8. Lĩnh vực Tư pháp
  • Quyết định 11/2008/QĐ-BXD
 • 9. Lĩnh vực Tài chính
  • Nghị định 45/2007/NĐ-CP
  • Nghị định 123/2011/NĐ-CP
  • Nghị định 68/2014/NĐ-CP
  • Nghị định 46/2007/NĐ-CP
 • 10. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
  • Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH
  • Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH
  • 11. Lĩnh vực Giao thông vận tải
  • Nghị định 21/2005/NĐ-CP
  • Nghị định 173/2007/NĐ-CP
  • Nghị định 49/2011/NĐ-CP
  • Thông tư 04/2014/TT-BGTVT
  • Thông tư 11/2009/TT-BGTVT
 • 12. Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
  • Quyết định số 05/2013/QĐ-Ttg
 • 13. Lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển Nông thôn
  • Nghị định 33/2005/NĐ-CP
  • Nghị định 119/2008/NĐ-CP
  • Thông tư 02/2006/TT-BTS
  • Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT
  • Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT
  • Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT
  • Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT
  • Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT
  • Thông tư 37/2006/TT-BNN
  • Thông tư 24/2014/TT-BNNPTNT
  • Thông tư 61/2010/TT-BNNPTNT
  • Thông tư 60/2010/TT-BNNPTNT
 • 14. Lĩnh vực Kế họach Đầu tư
 • 15. Lĩnh vực Y tế
  • Nghị định 96/2012/NĐ-CP
  • Thông tư 12/2015/TT-BYT.
  • Thông tư 07/2002/TT-BYT
 • 16. Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
  • Thông tư 56/2014/TT-BTNMT
  • Thông tư 17/2012/TT-BTNMT
  • Thông tư 19/2010/TT-BTNMT
  • Nghị định 12/2002/NĐ-CP
  • Thông tư 32/2010/TT-BTNMT

Danh mục các văn bản quy định điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ tiếp tục cập nhật sớm.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP