Home Tin tức Danh mục QCVN liên quan đến chứng nhận hợp quy thức ăn...

Danh mục QCVN liên quan đến chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi và giống cây trồng

956

Hiện nay những việc Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi, khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi Công bố hợp quy giống cấy trồng ,… đều là bắt buộc đối với những đơn vị tham gia vào sản xuất kinh doanh những sản phẩm này.

Vietpat chúng tôi xin cung cấp danh mục các QCVN liên quan đến chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi và giống cây trồng do Bộ NNPT ban hành.