Thứ Năm, Tháng Sáu 8, 2023
Home Tin tức Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền...

Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

TTTên Tiêu chuẩnKý hiệu
1Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đoTCVN 7189:2009
2Công nghệ thông tin – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầuTCVN ISO/IEC 27001:2009 ISO/IEC 27001:2005
3Công nghệ thông tin – Khuôn dạng chứng thư sốTCVN 8066:2009
4Công nghệ thông tin – Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồiTCVN 8067:2009
5Bộ thích ứng thuê bao đa phương tiện (MTA) – Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 8076:2009
6Thiết bị thu phát trên đường dây thuê bao số không đối xứng (ADSL) 2 và 2+ – Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 8077:2009
7Thiết bị cổng thoại IP dùng cho mạng điện thoại công cộng (IP Gateway) – Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 8078:2009
8Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/sTCVN 8236:2009
9Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 140 Mbit/sTCVN 8237:2009
10Mạng viễn thông – Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạtTCVN 8238:2009
11Thiết bị đầu cuối viễn thông – Thiết bị Fax nhóm 3TCVN 8239:2009
12Thiết bị đầu cuối viễn thông – Thiết bị đầu cuối tương tự sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng điện thoại công cộng (PSTN) – Yêu cầu điện thanhTCVN 8240:2009
13Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-2 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điệnTCVN 8241-4-2:2009
14Tương thích điện từ – Phần 4-3: Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyếnTCVN 8241-4-3:2009
15Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-5 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với xungTCVN 8241-4-5:2009
16Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyếnTCVN 8241-4-6:2009
17Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-8 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồnTCVN 8241-4-8:2009
18Tương thích điện từ – Phần 4-11 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện ápTCVN 8241-4-11:2009
19Dịch vụ điện thoại VoIP – Các yêu cầuTCVN 8068:2009
20Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS-Các yêu cầuTCVN 8069:2009
21Thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hàng hải- Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 8070:2009
22Công trình viễn thông – Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đấtTCVN 8071: 2009
23Mạng viễn thông – Giao thức IPv4TCVN 8072:2009
24Mạng viễn thông – Đặc tính kỹ thuật của đồng hồ chuẩn sơ cấpTCVN 8073:2009
25Dịch vụ fax trên mạng điện thoại công cộng – Các yêu cầuTCVN 8074:2009
26Mạng viễn thông – Giao diện V5.2 (dựa trên 2048 kbit/s) giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhậpTCVN 8075:2009
27Tương thích điện từ (EMC) – Thiết bị mạng viễn thông – Yêu cầu về tương thích điện từTCVN 8235:2009
28Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chungTCVN 8665:2011
29Thiết bị nguồn -48 VDC dùng cho thiết bị viễn thông – Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 8687:2011
30Mạng viễn thông – Hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản phần ISUPTCVN 8690 : 2011
31Hệ thống thông tin cáp sợi quang PDH – Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 8691:2011
32Mạng viễn thông – Hệ thống báo hiệu R2 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bảnTCVN 8692:2011
33Thiết bị điện thoại thẻ – Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 8795:2011
34Mạng viễn thông – Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 8699:2011
35Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông – Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 8700:2011
36Thiết bị SET-TOP BOX trong mạng truyền hình cáp kỹ thuật số – yêu cầu kỹ thuậtTCVN 8666-2011
37Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn- Quy tắc thực hành Quản lý an toàn thông tinTCVN ISO/IEC 27002:2011
38Dịch vụ truyền hình cáp số theo tiêu chuẩn DVB-C – Tín hiệu tại điểm kết nối thuê bao – Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 8688-2011
39Dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định – Các yêu cầuTCVN 8689 -2011
40Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp – Đặc tính miễn nhiễm – Giới hạn và phương pháp đoTCVN 8693-2011
41Sách – Yêu cầu chungTCVN 8694-2011
42Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ – Phần 1: Các yêu cầuTCVN 8695-1- 2011
43Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ – Phần 2: Quy tắc thực hànhTCVN 8695-2-2011
44Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 8696:2011
45Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 8697:2011
46Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin CAT.5, CAT.5E –Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 8698:2011
47Điểm truy cập internet công cộng- Các yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ người già và người khuyết tật tiêp cận và sử dụngTCVN 8701: 2011
48Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 1: Các phép đáng giá ngoàiTCVN 8702:2011
49Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 2: Các phép đáng giá trongTCVN 8703:2011
50Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 3: Các phép đáng giá chất lượng người sử dụngTCVN 8704:2011
51Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 1: Tổng quátTCVN 8705:2011
52Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 2: Quy trình dành cho bên đánh giáTCVN 8706:2011
53Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 3: Quy trình dành cho người phát triểnTCVN 8707:2011
54Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 4: Quy trình dành cho người mua sản phẩmTCVN 8708:2011
55Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 1: Giới thiệu và mô hình tổng quátTCVN 8709-1:2011 ISO/IEC 15408-1:2009
56Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 2: Các thành phần chức năng an toànTCVN 8709-2:2011 ISO/IEC 15408-2:2008
57Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 3: Các thành phần đảm bảo an toànTCVN 8709-3:2011 ISO/IEC 15408-3:2008
58Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín hiệu truyền hình- Yêu cầu về tương thích điện từTCVN 9373: 2012
59Mạng Viễn Thông – Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số phân theo phân cấp 2048 kbit/sTCVN 9374: 2012
60Mạng viễn thông- Giao diện nút mạng STM-n theo phân cấp số đồng bộ SDH- Đặc tính kỹ thuậtTCVN 9375: 2012
61Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thôngTCVN 9250:2012
62Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Các yêu cầu cơ bảnTCVN 9247:2012
63Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng đầu vào là tín hiệu quay số đa tần (DTMF)TCVN 9248:2012
64Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kếTCVN 9249:2012
65Giao thức internet phiên bản 6 (IPV6)- Phần 1: Quy định kỹ thuậtTCVN 9802-1 : 2013
66Chất lượng truyền dẫn điện thoại- Gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoạiTCVN 9803 : 2013
67Chất lượng dịch vụ video thoại tốc độ thấp sử dụng cho trao đổi ngôn ngữ ký hiệu và đọc môi thời gian thựcTCVN 9804 : 2013
68Cáp sợi quang- Cáp quang treo kết hợp dây chống sét (OPGW) dọc theo đường dây điện lực- Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 10250:2013
69Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà- Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 10251:2013
70Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Quản lý rủi ro an toàn thông tinTCVN 10295:2014ISO/IEC 27005:2011
71Cáp đồng trục trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 10296:2014
72Phiến đấu dây CAT5/CAT5E- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thửTCVN 10297:2014
73Tín hiệu truyền hình internet-Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 10298:2014
74Kỹ thuật hệ thống và phần mềm – Các quá trình vòng đời phần mềmTCVN 10539:2014
ISO/IEC 12207:2008
75Kỹ thuật phần mềm – Yêu cầu và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm – Yêu cầu chất lượng và hướng dẫn kiểm tra sản phẩm phần mềm sẵn sàng phổ biến và thương mại hóa(COTS)TCVN 10540:2014
ISO/IEC 25051:2006
76Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tinTCVN 10541:2014
ISO/IEC 27003:2010
77Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quản lý an toàn thông tin – Đo lườngTCVN 10542:2014
ISO/IEC 27004:2009
78Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quản lý an toàn trao đổi thông tin liên tổ chức, liên ngànhTCVN 10543:2014
ISO/IEC 27010:2012
79Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – An toàn mạng – Phần 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu – Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soátTCVN 9801-3:2014
ISO/IEC 27033-3:2010
80Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 2: Kiến trúc địa chỉ IPv6TCVN 9802-2:2015
81Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 3: Giao thức phát hiện nút mạng lân cậnTCVN 9802-3:2015
82Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 4: Giao thức phát hiện MTU của tuyếnTCVN 9802-4:2015
83Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 1: Kiểm tra giao thức phát hiện nút mạng lân cậnTCVN 10906-1:2015
84Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 2: Kiểm tra giao thức phát hiện MTU của tuyến.TCVN 10906-2:2015
85Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-2: Phương pháp đo và thử – Thử miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điệnTCVN 7909-4-2:2015
IEC 61000-4-2:2008
86Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-3: Phương pháp đo và thử – Thử miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ tần số vô tuyếnTCVN 7909-4-3:2015
IEC 61000-4-3:2010
87Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6: Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn cảm ứng bởi trường tần số vô tuyếnTCVN 7909-4-6:2015
IEC 61000-4-6:2008
88Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-8: Phương pháp đo và thử – Thử miễn nhiễm đối với từ trường tần số công nghiệpTCVN 7909-4-8:2015
IEC 61000-4-8:2009
89Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) – Phần 1: Đặc tả giao thứcTCVN 11237-1:2015
90Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) – Phần 2: Dịch vụ DHCP không giữ trạng thái cho Ipv6TCVN 11237-2:2015
91Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) – Phần 3: Các tùy chọn cấu hình DNSTCVN 11237-3:2015
92Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – An toàn mạng – Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạngTCVN 9801-2:2015
93Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Tổng quan và từ vựngTCVN 11238:2015
94Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quản lý sự cố an toàn thông tinTCVN 11239:2015 
95Tương thích điện từ (EMC) Phần 1-2: Quy định chung – Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từTCVN 7909-1-2:2016IEC/TS 61000-1-2:2008
96Mạng viễn thông – Cáp quang bọc chặt dùng trong nhà – Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 11298-1:2016
97Kênh thuê riêng Ethernet điểm-điểm – Yêu cầu truyền tảiTCVN 11300:2016
98Mạng truy cập quang thụ động GPON – Lớp tiện ích truyền tải vật lýTCVN 11301:2016
99Dịch vụ truyền hình Streaming trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 – Yêu cầu chất lượngTCVN 11302:2016
100Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Đánh giá an toàn sinh trắc họcTCVN 11385:2016
101Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Phương pháp đánh giá an toàn công nghệ thông tinTCVN 11386:2016
102Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chống chối bỏ – Phần 1: Tổng quanTCVN 11393-1:2016ISO/IEC 13888-1:2009
103Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chống chối bỏ – Phần 2: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứngTCVN 11393-2:2016ISO/IEC 13888-2:2009
104Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chống chối bỏ – Phần 3: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật bất đối xứngTCVN 11393-3:2016ISO/IEC 13888-3:2009
105Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực in cho máy in màu và thiết bị đa chức năng chứa bộ phận inTCVN 11789:2017ISO/IEC 19798:2007
106Công nghệ thông tin – Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực in cho máy in ảnh điện đơn sắc và thiết bị đa chức năng chứa bộ phận inTCVN 11790:2017ISO/IEC 19752:2004
107Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tinTCVN ISO/IEC 27006:2017ISO/IEC27006:2015
108Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho dịch vụ tài chínhTCVN ISO/IEC 27015:2017ISO/IEC 27015:2012
109Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn đảm bảo sự sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông cho tính liên tục của hoạt độngTCVN ISO/IEC 27031:2017ISO/IEC 27031:2011
110Công nghệ thông tin – Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 8:Truyền tải các nội dung mã hóa theo chuẩn ISO/IEC 14496 trên mạng IPTCVN ISO/IEC 11795-8:2017ISO/IEC 14496-8:2004
111Công nghệ thông tin – Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 14: Định dạng tệp MP4TCVN 11795-14:2017ISO/IEC 14496-14:2003WITH AMENDMENT 5:2014
112Công nghệ thông tin – Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 17: Tạo dòng định dạng văn bảnTCVN 11795-17:2017ISO/IEC 14496-117:2006
113TCVN về Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 – Phần mềm tham chiếuTCVN 11777-5:2017ISO/IEC 15444-5:2015
114Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 – Các công cụ tương tác, các giao thức và APITCVN 11777-9:2017ISO/IEC 15444-9:2005WITH AMENDMENT 1:2006WITH AMENDMENT 2:2008WITH AMENDMENT 3:2008WITH AMENDMENT 4:2014WITH AMENDMENT 5:2014
115Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 – Phần mở rộng đối với dữ liệu ba chiềuTCVN 11777-10:2017ISO/IEC 15444-10:2011
116Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 5: Giao thức phát hiện đối tượng nghe multicastTCVN 9802-5:2017
117Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 3: Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật IPv6TCVN 10906-3:2017
118Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin – Phần 1:Giới thiệu và khái niệmTCVN 11778-1:2017ISO/IEC TR 15443-1:2012
119Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin – Phần 2: Phân tíchTCVN 11778-2:2017ISO/IEC TR 15443-2:2012
120Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tinTCVN 11779:2017ISO/IEC 27007:2011
121Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn về an toàn không gian mạngTCVN 11780:2017ISO/IEC 27032:2012
122An toàn hệ thống bảo mật DNS (DNSSEC) – Thay đổi trong giao thứcTCVN 11818:2017
123Khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số – Yêu cầu kỹ thuật đối với giao diện chung mở rộng (CI PLUS)TCVN 11819:2017
124Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độTCVN 11930:2017
125Các yêu cầu bảo mật DNS (DNSSEC)TCVN 12044:2017
126Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Ngữ cảnh xác thực cho sinh trắc họcTCVN 12042:2017
127Khuôn dạng dữ liệu trao đổi mô tả sự cố an toàn mạngTCVN 12043:2017
128Thông tin địa lý-Khung dữ liệu ảnh, ô lưới và phủTCVN 12154:2018
129Thông tin địa lý-Khuôn thức trao đổi dữ liệu địa lýTCVN 12155:2018
130Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 1: Đối tượng và hồ sơTCVN 12199-1:2018
131Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 2: Các quy trình quản lýTCVN 12199-2:2018
132Công nghệ thông tin – Quy trình số hoá và tạo lập dữ liệu đặc tả cho đối tượng 2DTCVN 12200:2018
133Công nghệ thông tin – Quy trình số hoá và tạo lập dữ liệu đặc tả cho đối tượng 3DTCVN 12201:2018
134Thông tin địa lý – Tài liệu Ngữ cảnh bản đồ trên nền webTCVN 12263:2018
135Thông tin địa lý – Dịch vụ vùng dữ liệu trên nền webTCVN 12264:2018
136Thông tin địa lý – Biểu diễn vị trí điểm địa lý bằng tọa độTCVN 12265:2018ISO 6709:2008
137Thông tin địa lý – Giao diện máy chủ bản đồ trên nền webTCVN 12266:2018 ISO 19128:2005
138Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 – Phần mở rộngTCVN 11777-2:2018ISO/IEC 15444-2:2004WITH AMENDMENT 2:2006WITH AMENDMENT 3:2015WITH AMENDMENT 4:2015
139Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 – Định dạng tệp hình ảnh phức hợpTCVN 11777-6:2018ISO/IEC 15444-6:2013
140Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 – Bảo mật JPEG 2000TCVN 11777-8:2018ISO/IEC 15444-8:2007WITH AMENDMENT 1:2008
141Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 – Mạng không dâyTCVN 11777-11:2018ISO/IEC 15444-11:2007WITH AMENDMENT 1:2013
142Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 – Bộ mã hóa JPEG 2000 mức đầu vàoTCVN 11777-13:2018ISO/IEC 15444-13:2008
143Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Đánh giá an toàn hệ thống vận hànhTCVN 12210:2018ISO/IEC TR 19791:2008
144Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn chuyên gia đánh giá về kiểm soát an toàn thông tinTCVN 27008:2018ISO/IEC TR 27008:2008
145Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Mã hóa có sử dụng xác thựcTCVN 12197:2018 ISO/IEC 19772:2009
146Thông tin và tư liệu – Định danh số cho đối tượngTCVN 12198:2018 ISO 26324:2012
147Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho trình duyệt WebTCVN 12637:2019
148Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Nguyên tắc và quy trình điều tra sự cốTCVN ISO/IEC 27043:2019 ISO/IEC 27043:2015
149Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn đảm bảo sự phù hợp và đầy đủ của phương pháp điều tra sự cốTCVN ISO/IEC 27041:2019 ISO/IEC 27041:2015
150Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu nhận và bảo quản bằng chứng sốTCVN ISO/IEC 27037:2019 ISO/IEC 27037:2012
151Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầuTCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013
152Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị tường lửa lọc lưu lượng có trạng tháiTCVN 12819:2020
153Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho chức năng phòng chống xâm nhập trên thiết bị tường lửa/thiết bị mạngTCVN 12820:2020
154Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị lưu trữ di độngTCVN 12821:2020
155Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho hệ quản trị cơ sở dữ liệuTCVN 12822:2020
156Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tinTCVN ISO/IEC 27002:2020 ISO/IEC 27002:2013 (*)
157Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 4: Kiểm tra giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng tháiTCVN 10906-4:2020
158Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 6: Giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái IPv6TCVN 9802-6:2020
159Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Kiểm tra tuân thủ IPv6 của thiết bị định tuyến biên khách hàngTCVN 12893 :2020
160Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 5: Kiểm tra giao thức bản tin điều khiển InternetTCVN 10906-5:2020
161Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 7: Giao thức bản tin điều khiển InternetTCVN 9802-7:2020

Theo Vụ Khoa học và Công nghệ

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP