Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023
Home Tin tức Danh sách phân bón vô cơ đã công bố hợp quy (tính...

Danh sách phân bón vô cơ đã công bố hợp quy (tính đến ngày 31/3/2017)

Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) thông báo Danh sách phân bón vô cơ đã công bố hợp quy (tổng hợp từ Thông báo xác nhận Cục Hóa chất nhận được từ Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến ngày 31 tháng 3 năm 2017).

qc-phan-bon

Cụ thể danh sách sau cung cấp tên các đơn vị đã thực hiện công bố hợp quy phân bón vô cơ, tên loại phân bón, thành phần dinh dưỡng, số thông báo tiếp nhận hợp quy và ngày xác nhận

Bạn có thể tải về và xem chi tiết tại đây: danh-sach-phan-bon-cong-bo-hop-quy-31_3_2017-1

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP