Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023
Home Tin tức Đẩy mạnh hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa...

Đẩy mạnh hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Trong tháng 9 năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành thử nghiệm 16 mẫu hàng hóa khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh của đợt 1 và 2. Kết quả 14/16 mẫu thử nghiệm đạt các chỉ tiêu chất lượng, 2 mẫu Mũ bảo hiểm không đạt chỉ tiêu độ bền va đập và hấp thụ xung động.

kiem tra chat luong

Theo báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu kế hoạch xây dựng Nghị quyết quy định mức chi tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Bình Thuận năm 2021.

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục cấp 03 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5), các chất ăn mòn (thuộc loại 8); cấp 01 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm tro xỉ làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn, tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp.

Tiến  hành thử nghiệm 16 mẫu hàng hóa khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh (03 Ấm đun nước siêu tốc; 03 Máy sấy tóc; 04 Mũ bảo hiểm; 06 Đồ chơi trẻ em) của đợt 1 và 2. Kết quả 14/16 mẫu thử nghiệm đạt các chỉ tiêu chất lượng, 2 mẫu Mũ bảo hiểm không đạt chỉ tiêu độ bền va đập và hấp thụ xung động.

Về công tác quản lý đo lường – thanh kiểm tra, văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quản lý đo lường đối với phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở và phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông;

Tham gia phối hợp thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục Thuế tỉnh chủ trì, kết quả đã dán tem tại 30 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tham gia Đoàn liên ngành do Cục Quản lý thị trường chủ trì, kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất khẩu trang: Công ty TNHH Việt Nhi – Thôn 4, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc.

Về hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Chi cục biên tập 24 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và các thông tin có liên quan; gửi 12 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc,Chi cục tổ chức họp thẩm định, xét chọn hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020 (đợt 1) cho Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Chiến Thắng với số kinh phí dự kiến hỗ trợ là 33.000.000 đồng. Hiện đã gửi văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét, có ý kiến về phần dự toán kinh phí hỗ trợ cho DN.

Về hoạt động quản lý ISO hành chính công, tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn viết tài liệu chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho 22 đơn vị hành chính chuyển đổi trong năm 2020 (13 Chi cục và 09 UBND huyện, thành phố).

Văn bản hướng dẫn chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 và thông báo các cơ quan đăng ký tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại UBND các xã: Tân Phúc, Tân Xuân huyện Hàm Tân; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Biển và Hải đảo. Đến nay đã kiểm tra 26/30 đơn vị, kết quả: Các cơ quan có thực hiện duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001, tuy nhiên, việc duy trì chưa thực hiện đầy đủ như đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, chưa thực hiện lưu trữ tài liệu, hồ sơ ISO theo quy định.

Về hoạt động sự nghiệp của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL, được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận lại là tổ chức hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hóa học và sinh học theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP (theo quyết định số 2513/TĐC-HCHQ ngày 07/8/2020 của Tổng cục TCĐLCL); chỉ định là đơn vị thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện định kỳ hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (theo Quyết định số 1559/QĐ-TĐC ngày 31/8/2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Tham gia so sánh liên phòng chỉ tiêu vi sinh trong nước do do Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV) tổ chức. Thực hiện giá tay nghề nhân viên các chỉ tiêu độ cứng, COD, Nitrat, sắt, photpho, photphat trong nước và nước thải; Protein, ẩm, NaCl trong thủy sản;

Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 619 mẫu với 3780 chỉ tiêu phân tích; kiểm định 4.563 lượt phương tiện đo; đo 26 điểm ĐTTĐ. Thu sự nghiệp: 5,2 tỷ/6,782 tỷ đồng, đạt 76,7 kế hoạch giao.

Phát huy những kết quả đạt được trong tháng 9 năm 2020, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong  tháng 10 năm 2020 như: Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa năm 2020 theo kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt; thực hiện khảo sát về đo lường, chất lượng hàng hóa

Tổ chức tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh; đôn đốc 22 đơn vị thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2020.

Tiếp tục triển khai hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp của tỉnh trong năm 2020; Xây dựng Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến về Đề án truy xuất nguồn gốc.

Tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện phục vụ đánh giá giám sát và mở rộng Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của Cục QLCLNLS&TS – Bộ NNPTNT; Thực hiện giá tay nghề nhân viên đối với các chỉ tiêu kim loại trong mẫu đất, phân bón; Triaziole trong nông sản;các chỉ tiêu trong mẫu muối; các chỉ tiêu pecmanganat, sunfua, nitrit  trong nước và nước thải.

Theo vietq.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP