Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023
Home Tin tức Đề xuất giảm thủ tục trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Đề xuất giảm thủ tục trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

sua-doi-an-toan-thuc-pham

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam, giảm thủ tục giấy tờ, bớt nhân lực làm thủ tục, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế cho toàn xã hội, Bộ Y tế đang đề xuất: Miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quycông bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam chỉ để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu; miễn kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế, hàng quà tặng, quà biếu nằm trong định mức miễn thuế quy định tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Cụ thể, Bộ Y tế đã xác định rõ phạm vi điều chỉnh là sửa đổi, bổ sung các quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP về: Sản phẩm nhập khẩu chỉ để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước không phải công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Trường hợp sản phẩm chỉ có sự thay đổi về chất liệu, quy cách bao gói mà không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng và vi phạm các mức giới hạn an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân được phép nộp công văn đề nghị bổ sung kèm theo xác nhận về các nội dung đã thay đổi, bổ sung của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản để được tiếp tục sử dụng số Giấy tiếp nhận hoặc Giấy xác nhận đã được cấp hay cấp lại.

Dự thảo cũng bổ sung thêm các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm bao gồm:  Thực phẩm là quà tặng, quà biếu trong định mức miễn thuế nhập khẩu; Thực phẩm xuất khẩu bị nước nhập khẩu trả về; Thực phẩm tạm nhập, tái xuất; Thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu chỉ để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu không tiêu thụ tại thị trường trong nước; Thực phẩm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế theo định mức miễn thuế; Thực phẩm sản xuất suất ăn cung cấp trên tàu bay xuất cảnh.

Ngoài ra, bổ sung thêm quy định các sản phẩm nhập khẩu chỉ để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước không bắt buộc ghi nhãn tiếng Việt; bổ sung thêm các quy định đối với các cơ sở vừa sản xuất, vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai Bộ trở lên…

Theo chinhphu.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP