Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Đề xuất sửa đổi bảng hàm lượng tham thiếu cho thực phẩm

Đề xuất sửa đổi bảng hàm lượng tham thiếu cho thực phẩm

Mới đây, Canada thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cục Quản lý Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đang đề xuất sửa đổi Bảng hàm lượng tham chiếu cho thực phẩm (TRA) dựa trên dữ liệu tiêu dùng mới và xu hướng thị trường, đồng thời để giải quyết những vấn đề đã xác định trong một số danh mục thực phẩm.

bang ham luong

TRA quy định lượng thực phẩm thường được tiêu thụ trong khẩu phần ăn của các loại thực phẩm khác nhau. Chỉ số này sẽ được sử dụng để xác định hàm lượng được coi là khẩu phần ăn trong sản phẩm đóng gói sẵn và là cơ sở để xác định khẩu phần ăn được công bố trong bảng thông tin dinh dưỡng của các sản phẩm đóng gói sẵn hàm lượng nhiều khẩu phần.

Các đề xuất sửa đổi bổ sung: danh mục các loại tham chiếu mới; ví dụ về sản phẩm cho các loại thực phẩm hiện có; hướng dẫn khai báo khẩu phần ăn đối với các dạng thực phẩm bổ sung và hướng dẫn khai báo khẩu phần ăm đối với thực phẩm chức năng.

Những thay đổi được đề xuất sẽ đưa ra hướng dẫn rõ ràng hơn đối với một số loại thực phẩm và giải quyết những vấn đề sau khi sửa đổi luật nhãn dinh dưỡng năm 2016.

Đồng thời, Canada đưa ra dự thảo sửa đổi Quy định về sản phẩm y tế tự nhiên (NHPR). Cụ thể, sửa đổi 4 yêu cầu về ghi nhãn:

Bảng thông tin sản phẩm: Thông tin quan trọng bắt buộc phải ghi trên nhãn của sản phẩm sức khỏe tự nhiên (NHP) ở định dạng không được tiêu chuẩn hóa sẽ phải bổ sung vào bảng Thông tin Sản phẩm được tiêu chuẩn hóa. Một số NHP có rủi ro thấp hơn sẽ được miễn trừ yêu cầu này. Yêu cầu cũng sẽ linh hoạt đối với sản phẩm đóng gói quá nhỏ và không thể chứa bảng thông tin đầy đủ.

Ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm, gluten và aspartame: Các sản phẩm có chứa chất gây dị ứng thực phẩm, gluten hoặc aspartame sẽ phải bắt buộc nêu rõ trong Bảng Thông tin sản phẩm. Đối với sản phẩm được miễn trừ yêu cầu nêu thông tin trong Bảng, sẽ phải ghi thông tin trên nơi khác của nhãn.

Văn bản trên nhãn phải được hiển thị rõ ràng và nổi bật: Văn bản trên nhãn, bao gồm cả trong bảng Thông tin Sản phẩm, sẽ phải tuân theo các yêu cầu về tính dễ đọc được cải thiện, bao gồm kích thước tối thiểu, loại phông chữ tiêu chuẩn và các yêu cầu về độ tương phản màu sắc. Điều này sẽ đảm bảo người tiêu dùng có thể xác định vị trí, đọc và so sánh các thông tin an toàn quan trọng.

Thông tin liên hệ được hiện đại hóa: Nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu có thể hiển thị địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc địa chỉ trang web trong Bảng Thông tin sản phẩm của NHP (hoặc ở nơi khác trên nhãn nếu NHP được miễn yêu cầu về bảng thông tin) thay vì địa chỉ bưu điện, theo yêu cầu hiện tại.

Ngoài ra, Bộ Y tế Canada sẽ nhân cơ hội này để đưa ra một số sửa đổi nhất định cho NHPR chỉ để làm rõ. Hành động này sẽ không đưa ra các yêu cầu mới cũng như không thay thế yêu cầu hiện có và dự kiến sẽ không gây ảnh hướng đối với chi phí của các bên liên quan.

Nguồn từ: An Hạ

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP