Chủ Nhật, Tháng Tám 1, 2021
Home Tin tức Dẹp điều kiện kinh doanh là dẹp nhóm lợi ích

Dẹp điều kiện kinh doanh là dẹp nhóm lợi ích

Những chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để xây dựng một chính phủ liêm chính, kiến tạo đã từng bước đi vào cuộc sống. Các sản phẩm kiến tạo đã sờ thấy được, không phải là những câu khẩu hiệu.

phep kinh doanh

Cụ thể nhất là dẹp bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh là những lực cản ghê gớm đối với sự phát triển của đất nước. Bộ Công Thương đã đi đầu trong việc dẹp bỏ điều kiện kinh doanh của ngành, nhưng còn các ngành khác vẫn chưa có chuyển biến.

Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ, giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan tiếp tục, rà soát, đánh giá, đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực quản lý và thủ tục hành chính, đang gây cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

1/3 đến 1/2 của bao nhiêu điều kiện kinh doanh? Theo thống kê thì số lượng đã lên đến 5.000 điều kiện kinh doanh. Hãy thử hình dung, bỏ đi được 2.500 điều kiện kinh doanh thì người dân, doanh nghiệp bớt đi biết bao nhiêu gánh nặng của nhũng nhiễu, hành hạ, chưa kể chi phí để đáp ứng những điều kiện đó.

Câu hỏi đặt ra là đến khi nào bỏ được ½ điều kiện kinh doanh? Bộ nào, ngành nào dẹp bao nhiêu điều kiện kinh doanh trên tổng số của chính ngành mình? Những điều kiện kinh doanh nào và lộ trình là thời gian nào. Chiến dịch phải được bắt đầu và phải có kết thúc. Nếu chỉ nói bãi bỏ điều kiện kinh doanh nhưng không đưa ra thời hạn thực hiện thì vô ích, chưa kể theo thời gian, giấy phép con, giấy phép cháu sinh ra nhiều hơn giấy phép cha, giấy phép ông.

Nhưng điều quan trọng là muốn dẹp bỏ giấy phép con thì phải nhận diện được khó khăn đến từ đâu để giải quyết. Tại sao bao nhiêu năm nay giấy phép con không bị dẹp mà chỉ sinh sôi này nở?

Một khi đưa ra việc cắt bỏ điều kiện kinh doanh, thì lực cản là ngay chính những người đang có quyền thực thi các điều kiện đó. Chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảnh giác: “Không để có các giấy phép con, tạo thêm các điều kiện, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng ta có cải cách thủ tục hành chính tốt, mà cán bộ thực hiện không tốt thì sẽ gây cản trở phát triển”.

Bao năm qua, nhiều cán bộ công chức được thụ hưởng quyền lợi từ quyền lực giấy phép con, nay dẹp giấy phép con là dẹp đi những lơi ích đó. Cho nên, lực cản chính là đây, không ở đâu cả. Dẹp giấy phép con, giấy phép cháu là dẹp, đừng đem ra bàn quá nhiều, sẽ có những lý lẽ nhằm bảo vệ những điều kiện kinh doanh, bên ngoài là vì bảo vệ lợi ích nhà nước, nhưng thực chất là vì lợi ích của những cá nhân có quyền hành, dân gian hay gọi là nhóm lợi ích.

Dẹp điều kiện kinh doanh là dẹp những nhóm lợi ích. Dẹp điều kiện kinh doanh là kiến tạo, và dẹp được nhóm lợi ích là xây dựng được thêm sự liêm chính.

Nguồn từ : Lê Thanh Phong

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP