Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Home Tin tức Điều kiện, đặc điểm của công bố hợp quy lẫn cách sử...

Điều kiện, đặc điểm của công bố hợp quy lẫn cách sử dụng dấu hợp quy đúng

VIETPAT hôm nay xin chia sẻ một số thông tin cần thiết đến cho quý khách biết về điều kiện, đặc điểm của công bố hợp quy lẫn cách sử dụng dấu hợp quy đúng là như thế nào? Hãy theo dõi bài viết sau :

hinh

Điều kiện, đặc điểm của công bố hợp quy lẫn cách sử dụng dấu hợp quy đúng

Điều kiện, đặc điểm của công bố hợp quy

Theo điều 12 của Thông tư  số  28/2012/TTBKHCN quy định cụ thể về nguyên tắc công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường như sau:

  1. Đối tượng của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.
  2. Việc công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật dựa trên một trong hai trường hợp sau:

a) Kết quả chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện;

b) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Việc thử nghiệm phục vụ đánh giá, chứng nhận hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

  1. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký bản công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Việc công bố hợp quy cũng là một cách để doanh nghiệp, cá nhân chứng nhận chất lượng cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường để giúp người tiêu dùng lẫn các đối tác tin tưởng vào chất lượng của chúng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật đã  đề ra trước đó.

Cách sử dụng dấu hợp quy đúng

Căn cứ theo Thông tư số  28/2012/TTBKHCN do Bộ khoa học và công nghệ ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2012 liên quan tới các quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì các quy định về dấu hợp quy cũng như việc sử dụng dấu hợp quy mà tổ chức, cá nhân cần tuân thủ đúng sau khi đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy theo như sau:

  • Dấu hợp quy có hình dạng, kích thước theo quy định tại Phụ lục I Thông tư này;
  • Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao bì hoặc trong tài liệu kỹ thuật hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hóa ở vị trí dễ thấy, dễ đọc;
  • Dấu hợp quy phải bảo đảm không dễ tẩy xóa và không thể bóc ra gắn lại;
  • Dấu hợp quy có thể được phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ, kích thước cơ bản của dấu hợp quy quy định tại Phụ lục I Thông tư này và nhận biết được bằng mắt thường;
  • Dấu hợp quy phải được thiết kế và thể hiện cùng một màu, dễ nhận biết.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ để quý khách cùng tham khảo, nếu có nhu cầu và thắc mắc gì hãy cứ liên hệ ngay cho VIETPAT theo hotline : 0905495246 để được hỗ trợ tối đa, tư vấn sớm và hoàn toàn miễn phí

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP