Thứ Tư, Tháng Năm 24, 2023
Home Tin tức Điều kiện phân bón được đưa vào danh mục phân bón

Điều kiện phân bón được đưa vào danh mục phân bón

Phân bón vô cơ được đưa vào danh mục phân bón. Qua đó, các loại phân bón này cần được chứng nhận hợp quy phân vô cơ và được công bố hợp quy theo quy định. Việc làm này có ý nghĩa rất lớn về sự tồn tại và phát triển, kinh doanh phân bón.

phan bon vo co

Phân bón được đưa vào danh mục

Theo thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 quy định các sản phẩm hàng hóa được sản xuất kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. Qua đó, các đơn vị sản xuất, nhập khẩu phân bón phải đăng ký phân bón mới vào danh mục để được sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Các loại phân bón sau khi được đưa vào danh mục mà thuộc quy định phải công bố hợp quy thì phải làm thủ tục công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường.

Các điều kiện đưa phân bón vào danh mục

Phân bón là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu tại Hội đồng khoa học công nghệ cấp Bộ hoặc cấp Nhà nước và được công nhận là phân bón mới.

Phân bón đã qua khảo nghiệm được cục trồng trọt quyết định công nhận là phân bón mới.

Các loại phân bón không phải qua khảo nghiệm nhưng phải đạt tiêu chuẩn tương ứng: phân vô cơ, phân trung vi lượng, …

Phân hữu cơ truyền thống nếu đưa vào kinh doanh phải qua chế biến đạt các tiêu chuẩn của phân hữu cơ quy định.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP