Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023
Home Tin tức Dự thảo QCVN 3:2017/BKHCN về An toàn đồ chơi trẻ em

Dự thảo QCVN 3:2017/BKHCN về An toàn đồ chơi trẻ em

Thực hiện kế hoạch sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em,  Bộ Khoa học và Công nghệ đã có dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2017/BKHCN về An toàn đồ chơi trẻ em

quy-chuan-viet-nam

Dự thảo QCVN 3:2017/BKHCN  này quy định các yêu cầu an toàn đối với đồ chơi trẻ em, các phương pháp thử tương ứng và yêu cầu về quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ đồ chơi trẻ em, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Trong dự thảo, đồ chơi trẻ em được quy định là Sản phẩm hoặc vật liệu bất kỳ được thiết kế dành cho trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng để chơi.

Theo đó Đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật liên quan tại Mục 2 của Dự thảo QCVN 3:2017/BKHCN này trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Việc công bố hợp quy đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này căn cứ trên cơ sở kết quả thực hiện chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận đã đăng ký theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ hoặc tổ chức chứng nhận đã được thừa nhận theo quy định của pháp luật. Việc công bố hợp quy đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu được thực hiện thông qua việc xem xét đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa của nhà nhập khẩu.

Các bạn có thể xem bản đầy đủ của Dự thảo QCVN 3:2017/BKHCN về An toàn đồ chơi trẻ em tại đây: du thao qcvn 3 2017 bkhcn

Ngoài ra, mọi ý kiến góp ý cho dự thảo QCVN 3:2017/BKHCN về An toàn đồ chơi trẻ em xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam) trước ngày 3/12/2017 theo địa chỉ sau:

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 – Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.38361462        Email: [email protected]

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP