Chủ Nhật, Tháng Mười 1, 2023
Home Tin tức Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhằm thay thế...

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhằm thay thế Quy chuẩn 16:2014/BXD

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhằm hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới thay thế cho QCVN 16:2014/BXD

quy-chuan-ve-vat-lieu-xay-dung-moi

Các chuyên gia cho rằng, dự thảo sẽ góp phần quản lý vật liệu xây dựng chặt từ gốc. QCVN về  vật liệu xây dựng mới này sẽ quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng thuộc nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Tại dự thảo Quy chuẩn quy định, các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thì mới được lưu thông tại thị trường Việt Nam

Những tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với danh mục sản phẩm đã được quy định và cần có giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao gói, trên nhãn gắn sản phẩm hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.

Đối với những quy định về chỉ định và công bố các tổ chức chứng nhận hợp quy sẽ được căn cứ vào sự đáp ứng các yêu cầu về hệ thống quản lý, năng lực của các phòng thí nghiệm theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng ra quyết định chỉ định các tổ chức chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Để được chứng nhận là hợp quy và được công bố hợp quy, các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật nêu trong Phần 2 của Dự thảo Quy chuẩn dựa trên kết quả Chứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

Phương thức đánh giá hợp quy vật liệu xây dựng thì sẽ được thực hiện theo 3 phương thức. \

  • Cụ thể, phương thức thử nghiệm mẫu điển hình; hiêu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thể hiện bằng việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu.
  • Phương thức này phù hợp với việc đánh giá chứng nhận cho các sản phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất có kinh nghiệm tại nước ngoài và cơ sở sản xuất đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.
  • Bên cạnh đó, phương thức thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất có hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.
  • Cuối cùng là phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa, hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy này đối với giá trị của từng lô hàng.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng mới sẽ có nhiều thay đổi, theo chuyên gia thì đây sẽ là thước đo chuẩn mực để đánh giá đúng mức và chuẩn xác hơn về mặt kỹ thuật, góp phần quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng đối với các sản phẩm đang được lưu thông trên thị trường. Phản ánh đúng thực tế hiện tại của doanh nghiệp.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP