Home Tin tức Được gì khi chứng nhận hợp quy phân bón?

Được gì khi chứng nhận hợp quy phân bón?

1071

Phân bón nằm trong số các sản phẩm có tác nhân gây nên sự ô nhiễm môi trường sản xuất nông nghiệp và môi trường sống. Vì vậy, phân bón được xếp vào loại bắt buộc chứng nhận hợp quy. Các cá nhân, tổ chức kinh doanh phân bón cần đến nơi có tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón để đăng ký chứng nhận sản phẩm của mình là hợp quy trước khi đưa ra ngoài thị trường.

chung nhan hop quy phan bon

Chứng nhận hợp quy phân bón để làm gì?

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 đã quy định những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường thì bắt buộc phải chứng nhận hợp quy, như hợp quy phân bón.

Theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT, đã ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó có các sản phẩm phân bón. Vì vậy, các sản phẩm này bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

Các bước công bố hợp quy phân bón

Bước 1: Đánh giá hợp quy của đối tượng công bố với quy chuẩn kỹ thuật.

Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định hoặc do tổ chức, cá nhân tự công bố hợp quy.

Trường hợp tự đánh giá hợp quy thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định.

Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký sản xuất, kinh doanh.

[dn_post post_id=”1548″]

[dn_post post_id=”1422″]

[dn_post post_id=”709″]

 [dn_post post_id=”1533″]

[dn_post post_id=”684″]

[dn_post post_id=”1416″]