Thứ Sáu, Tháng Bảy 30, 2021
Home Tin tức Được gì khi chứng nhận ISO 9001?

Được gì khi chứng nhận ISO 9001?

Chứng nhận ISO 9001 là liên hiệp các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên) hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất, thương mại và liên lạc trong các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới thông qua phát triển các tiêu chuẩn chất lượng chung.

iso 9001

Được gì khi chứng nhận ISO 9001?

Chứng nhận ISO 9001 sẽ đem đến cho công ty bạn hệ thống quản lý tạo nền móng vững chắc để nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, tạo động lực cho nhân viên và liên tục cải tiến.

Chứng nhận ISO 9001 thích hợp cho mọi loại hình tổ chức và được thừa nhận trên toàn thế giới như một hệ thống quản lý chất lượng vô giá. Chứng nhận thích hợp cho mọi tổ chức thuộc mọi lĩnh vực công nghiệp và sẽ giúp tổ chức của bạn cải thiện các quá trình quản lý để cạnh tranh trong khu vực hoặc trên toàn cầu.

Nguyên tắc quản lý chất lượng 9001

Hướng đến khách hàng

Sự lãnh đạo

Sự tham gia của đội ngũ

Quyết định dựa trên sự kiện

Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

Cách tiếp cận theo quá trình

Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý

Cải tiến liên tục

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP