Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023
Home Tin tức Giao Bộ NN-PTNT quản lí nhà nước về phân bón

Giao Bộ NN-PTNT quản lí nhà nước về phân bón

Ngày 7/3/2017, Văn phòng Chính phủ ký ban hành Công văn số 2000/VPCP-NN gửi Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT về việc chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lí phân bón trên tinh thần, giao Bộ NN-PTNT là đơn vị chịu trách nhiệm quản lí nhà nước về phân bón.

phan-bon

Theo đó, để thực hiện Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 có quy định Bộ NN-PTNT quản lí nhà nước về phân bón và để thống nhất quản lí nhà nước về phân bón, bao gồm phân vô cơ, phân hữu cơ và phân bón khác, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau: Bộ NN-PTNT căn cứ nhiệm vụ quản lí nhà nước về phân bón được giao tại Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017, chủ trì phối hợp với Bộ Công thương, các bộ, ngành, tổ chức liên quan tiếp nhận hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lí phân bón của Bộ Công thương đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 2384/VPCP-KTN ngày 6/4/2016.

Khẩn trương rà soát, nghiên cứu soạn thảo nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 202 về quản lí phân bón để trình Chính phủ trong tháng 6/2017. Bộ Công Thương chuyển giao hồ sơ xây dựng dự thảo nghị định cho Bộ NN-PTNT để nghiên cứu, tiếp thu. Trước đó, TW Hiệp hội Phân bón Việt Nam có công văn số 19/CV-PB ngày 8/11/2016 gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiến nghị về việc giao ngành phân bón cho một bộ quản lí nhà nước sau khi nảy sinh rất nhiều bất cập, kẽ hở, chồng chéo kể từ khi Nghị định 202 về phân bón có hiệu lực.

Về phía Bộ NN-PTNT, ngày 28/2/2017, Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT ban hành Nghị quyết số 242-NQ/BCS về việc triển khai Nghị định số 15/2017/NĐ-CP, trong phần điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị trực thuộc, Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT thống nhất chủ trương giao Cục BVTV thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Bộ thực hiện chức năng quản lí nhà nước về phân bón, trước đó nhiệm vụ này được giao cho Cục Trồng trọt….

Theo Báo Nông Nghiệp – nongnghiep.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP