Thứ Bảy, Tháng Chín 23, 2023
Home Tin tức Tin tức ISO Hệ thống quản lí chất lượng chuyên ngành hàn ISO 3834 là...

Hệ thống quản lí chất lượng chuyên ngành hàn ISO 3834 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 3834 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về “Yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại”

iso

Hệ thống quản lí chất lượng chuyên ngành hàn ISO 3834

Khái niệm

Hệ thống quản lí chất lượng chuyên ngành hàn ISO 3834 trong tiếng Anh được gọi là The Quality Requirements for welding.

Tiêu chuẩn ISO 3834 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về “Yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại”.

Gồm có các tiêu chuẩn sau:

  • – ISO 3834-1: 2005 “Các yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại – Phần 1: Tiêu chí lựa chọn mức yêu cầu chất lượng thích hợp”;
  • – ISO 3834-2: 2005 “Các yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại – Phần 2: Yêu cầu chất lượng toàn diện”;
  • – ISO 3834-3: 2005 “Các yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại – Phần 3: Yêu cầu chất lượng tiêu chuẩn”;
  • – ISO 3834-4: 2005 “Các yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại – Phần 4: Yêu cầu chất lượng cơ bản”;
  • – ISO 3834-5: 2005 “Các yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại – Phần 5: Các tài liệu cần thiết phải tuân theo để phù hợp với các yêu cầu chất lượng của ISO 38434-2; ISO 38434-3 hoặc ISO 38434-4”;
  • – ISO 3834-6: 2005 “Các yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại – Phần 6: Hướng dẫn thực hiện ISO 3834”.

Các doanh nghiệp có thể áp dụng độc lập và đánh giá chứng nhận một cách riêng biệt theo tiêu chuẩn ISO 3834 nhưng không thay thế được hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.  

Tuy nhiên, tại hầu hết các doanh nghiệp cơ khí chế tạo ở các nước công nghiệp phát triển, ISO 3834 thường được áp dụng tích hợp với ISO 9001 để giúp doanh nghiệp quản lí chất lượng một cách toàn diện tất cả các quá trình tạo sản phẩm mà trong đó hàn là một “quá trình đặc biệt”.

Lịch sử phát triển

ISO 3834 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành lần đầu tiên vào năm 1994 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2005. 

Tại Việt Nam, tiêu chuẩn ISO 3834-1:2005, ISO 3834-2:2005 ISO 3834- 3:2005, ISO 3834-4:2005, ISO 3834-5:2005, ISO 3834-6:2005 đã được chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc gia từ năm 2011, có kí hiệu tương ứng là TCVN 7506-1:2011, TCVN 7506-2:2011, TCVN 7506- 3:2011 TCVN 7506-4:2011 TCVN 7506-5:2011 TCVN 7506-6:2011.

Lợi ích

– Nâng cao năng lực và được xác nhận giá trị một cách độc lập về sự hoàn thiện trong hoạt động hàn và năng lực chế tạo trong lĩnh vực sản xuất cơ khí đặc thù;

– Nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế thông qua việc chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu chất lượng hàn với tiêu chuẩn được thừa nhận quốc tế;

– Đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc nhà thầu do ISO 3834 thường được sử dụng như một yêu cầu trong hợp đồng sản xuất, chế tạo bằng phương pháp hàn tại EU và nhiều nước công nghiệp phát triển.

Áp dụng

Tương tự quá trình triển khai các hệ thống quản lí dựa trên tiêu chuẩn như ISO 9001, ISO 22000 .., quá trình xây dựng và áp dụng ISO 3834 một cách độc lập hoặc tích hợp với ISO 9001 cũng đi theo nguyên lí PDCA (Plan-Do-Check-Act).

(Tài liệu tham khảo: Các hệ thống quản lí và công cụ cải tiến năng suất chất lượng, Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, NXB Hồng Đức)

Theo Kinh Tế & Tiêu Dùng

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP