Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023
Home Tin tức Tin tức ISO Hệ thống quản lí chất lượng chuyên ngành ô tô và phụ...

Hệ thống quản lí chất lượng chuyên ngành ô tô và phụ tùng liên quan ISO/TS 16949 là gì?

Khái niệm

iso

Hệ thống quản lí chất lượng chuyên ngành ô tô và phụ tùng liên quan ISO/TS 16949 trong tiếng Anh được gọi là Automotive Quality Management.

ISO/TS 16949 là tài liệu quốc tế về tiêu chuẩn kĩ thuật qui định các yêu cầu đối với việc áp dụng hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001:2008 trong các cơ sở sản xuất ô tô và cung ứng dịch vụ liên quan.

Tiêu chuẩn này được Ban kĩ thuật ISO/TC 176 – Quản lí chất lượng và đảm bảo chất lượng xây dựng dự thảo với sự hỗ trợ của Nhóm đặc trách ô tô quốc tế – IATF (International Automotive Task Force) và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA)

ISO/TS 16949 dựa trên hai nền tảng cơ bản là 8 nguyên tắc quản lí chất lượng và việc thỏa mãn các yêu cầu cụ thể của khách hàng, nhằm phát triển hệ thống quản lí chất lượng để cải tiến liên tục, tập trung vào phòng ngừa khuyết tật, giảm sự biến động và lãng phí trong chuỗi cung ứng.

Lợi ích

– Tập trung vào cải tiến liên tục, trong đó nhấn mạnh vào việc phòng ngừa sai lỗi, giảm sự biến động quá trình cũng như cắt giảm các lãng phí trong quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ

– Giảm chi phí và thời gian nhờ giảm thiểu việc đánh giá nhiều lần của các khách hàng khác nhau trong chuỗi cung ứng

– Có được lợi thế kinh doanh trong quá trình đàm phán hợp đồng

– Việc được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 16949 giúp tăng sự tin cậy đối với tổ chức khi tham gia đấu thầu quốc tế để cung cấp sản phẩm hoặc mở rộng qui mô kinh doanh trong nước

– Giúp tạo ra phương pháp tiếp cận hệ thống quản lí chất lượng chung trong toàn chuỗi cung cấp (kể cả nhà cung cấp lẫn nhà thầu phụ) và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, áp dụng các phương pháp thực hành tốt nhất

Thông tin tham khảo

Theo thống kê của tổ chức ISO – ISO Survey of Certification 2016, được công bố tháng 9/2017, tính đến 31 tháng 12/2016, có ít nhất 67.358 chứng chỉ ISO/TS 16949 đã được cấp ở các quốc gia và nền kinh tế trên thế giới.

(Tài liệu tham khảo: Các hệ thống quản lí và công cụ cải tiến năng suất chất lượng, Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, NXB Hồng Đức)

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP