Chủ Nhật, Tháng Ba 19, 2023
Home Tin tức Hoàn thành danh mục hàng xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp...

Hoàn thành danh mục hàng xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp trước 15/11

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo rà soát chuẩn bị cho việc ban hành danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu kèm theo mã số HS thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ và sẽ hoàn thành trước 15/11.

danh muc hang hoa nong nghiep

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 ban hành danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát chuẩn bị cho việc ban hành danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu kèm theo mã số HS thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ và sẽ hoàn thành trước 15/11/2017.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý và kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực của Bộ.

Sau khi ra soát 49 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế và áp mã HS theo yêu cầu, đến nay, đã có 39 văn bản đã sửa đổi, bổ sung, thay thế và còn 10 văn bản đang sửa đổi, bổ sung.

Các cơ quan chuyên ngành của Bộ đã từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra, kiểm dịch theo hướng giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu đã chuyển sang phương thức kiểm tra trước trong quá trình sản xuất và cấp Giấy chứng nhận ngay khi doanh nghiệp có yêu cầu, rút ngắn thời gian từ 5-7 ngày làm việc xuống còn 1 ngày làm việc (8 giờ) cho 1 lô hàng (thực tế nhiều lô hàng được cấp giấy chứng nhận trong 2-3 giờ), tiết kiệm cho doanh nghiệp từ 15-20% chi phí.

Thời gian kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu từ 5 ngày giảm xuống còn 3 ngày; không yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu hàng mẫu phải có giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu cấp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành.

Để thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Bộ đã ban hành Quyết định số 3453/QĐ-BNN-PC thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 19 về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Các văn bản tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung gồm: Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT; nội dung sửa đổi chủ yếu là giảm bớt tần suất thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Về việc hợp nhất thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật đối với lô hàng nhập khẩu vừa phải kiểm dịch thực vật, vừa phải kiểm tra an toàn thực phẩm, dự thảo lần 2 Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT sẽ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ trong tháng 9/2017 để lấy ý kiến rộng rãi.

Với mục tiêu giảm thời gian làm thủ tục xuất khẩu xuống còn không quá 70 giờ và thủ tục nhập khẩu xuống còn không quá 90 giờ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực thi các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thực thi công vụ.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thảo luận để thống nhất giải pháp, cơ chế phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ và nhà thầu, nhằm tích hợp chữ ký số chuyên dụng trên hệ thống phục vụ cho các đối tượng và cán bộ, chuyên viên của các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực thuộc Bộ để áp dụng.

Đồng thời, thống nhất giải pháp kỹ thuật và lựa chọn hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia.

Về triển khai một cửa quốc gia, các bộ phận một cửa tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ đã cập nhật, công bố, niêm yết công khai các thủ tục hành chính.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang chỉ đạo tiếp tục hướng dẫn qua mạng điện tử toàn quốc đối với các thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, tích hợp trên Cổng dịch vụ quốc gia. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan), các bộ ngành liên quan triển khai cơ chế một cửa quốc gia đối với càng biển, cảng hàng không.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành (hàng hóa nhóm 2) theo hướng kiểm tra ít nhất, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Song song với đó, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi (nếu cần thiết) các quy định về tiếp nhận công bố hợp quy đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng bãi bỏ hoặc đơn giảm hóa thủ tục.

Bích Hồng/BNEWS/TTXVN

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP