Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Công bố chứng nhận hợp Quy Phân Bón

Công bố chứng nhận hợp Quy Phân Bón

5765

Chứng nhận Hợp Quy Phân Bón 

  • – Chứng minh cho người sử dụng sản phẩm đạt chất lượng như công bố
  • – Đáp ứng các luật định và yêu cầu quản lý nhà nước
  • – Tăng uy tín, nâng cao chất lượng và thương hiệu góp phần tăng giá trị thặng dư cho doanh nghiệp

Chứng nhận Hợp Quy Phân Bón là gì?

Phân bón là một sản phẩm nằm trong Danh mục Sản phẩm có khả năng không an toàn buộc phải có Chứng nhận và Công bố Hợp quy nếu các Công ty sản xuất hoạt động trong Lĩnh vực này (Theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT)

Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá chất lượng sản phẩm so với quy định của pháp luật.

Danh mục các Loại Phân bón bắt buộc phải có Chứng nhận Hợp Quy

Phân bón vô cơ

Phân hữu cơ

– Phân vi sinh vật

– Phân bón có bổ sung chất điều tiết sinh trưởng.

Ích lợi của việc Đăng ký Chứng nhận Hợp Quy Phân Bón

– Đối với Doanh nghiệp Sản xuất: Sẽ là một điều kiện cần giúp Sản phẩm được bán chạy trên thị trường, tạo sự Danh tiếng cho Doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước, các luật định

– Đối với Người tiêu dùng: Sẽ là tiêu chuẩn đầu tiên để lựa chọn Sản phẩm Phân bón tốt nhất cho các loại Cây trồng của mình, dễ dàng lựa chọn và cảm thấy tự tin khi chọn mua Sản phẩm đã được Chứng nhận Hợp chuẩn của Bộ.

Thủ tục Đăng ký và Công bố Hợp Quy Phân Bón

  • Bước 1:

– Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm phân bón được công bố với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Việc đánh giá hợp quy sản phẩm phân bón được thực hiện theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của chính phủ).

– Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

  • Bước 2:

Đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại địa phương (thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc). Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

– Bản công bố hợp quy sản phẩm phân bón theo mẫu quy định;

– Bản sao chứng chỉ chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

– Bản mô tả chung về sản phẩm phân bón.

b) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết qủa tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

– Bản công bố hợp quy phân bón theo mẫu quy định;

– Bản mô tả chung về sản phẩm phân bón;

– Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn;

– Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

– Kế hoạch giám sát định kỳ;

– Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

Mọi thắc mắc cần tư vấn xin liên hệ đến VIETPAT: